Noutăți

Stimați colaboratori, / Dear collaborators, / Chers collaborateurs,
Termenul pentru trimiterea articolelor pentru numărul 2 / iunie 2024 este: 15 MAI, pe adresa de e-mail: studii.ssc@gmail.com
The deadline for submitting articles for issue 2 / June 2024 is: MAY 15, to the e-mail address: studii.ssc@gmail.com
La date limite de soumission des articles pour le numéro 2 / Juin 2024 est le : 15 MAI, à l’adresse e-mail : studii.ssc@gmail.com
„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ” – Revistă universitară de filologie, cu apariție trimestrială (martie, iunie, septembrie, decembrie), acreditată CNCS, 2020, cuprinsă în mai multe baze de date internaționale, vă invită să publicați articole/lucrări cu rezultate ale activităților dvs. de cercetare științifică, din domeniul FILOLOGIEI.
Toate informațiile în legătură cu normele de redactare se regăsesc pe site-ul revistei, www.revista-studii-uvvg.ro , la secțiunea Instrucțiuni.

A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XX, Nr. 1, martie 2024

https://www.academia.edu/115756617/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XX_Nr_1_martie_2024


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XIX, Nr. 4, decembrie 2023

https://www.academia.edu/110522539/_Studii_de_%C8%98tiin%C8%9B%C4%83_%C8%99i_Cultur%C4%83_Volumul_XIX_nr_4_decembrie_2023


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XIX, Nr. 3, septembrie 2023

https://www.academia.edu/106291299/_Studii_de_%C8%98tiin%C8%9B%C4%83_%C8%99i_Cultur%C4%83_Volumul_XIX_nr_3_septembrie_202


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XIX, Nr. 2, iunie 2023

https://www.academia.edu/103001433/_Studii_de_%C8%98tiin%C8%9B%C4%83_%C8%99i_Cultur%C4%83_Volumul_XIX_nr_2_iunie_2023


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XIX, Nr. 1, martie 2023

https://www.academia.edu/97865678/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XIX_Nr_1_martie_2023


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVIII, Nr. 4, decembrie 2022

https://www.academia.edu/92409774/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XVIII_Nr_4_decembrie_2022


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVIII, Nr. 3, septembrie 2022

https://www.academia.edu/86359023/_Studii_de_%C8%98tiin%C8%9B%C4%83_%C8%99i_Cultur%C4%83_Volumul_XVIII_Nr_3_septembrie_2022


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVIII, Nr. 2, iunie 2022

https://www.academia.edu/81068089/_Studii_de_%C8%98tiin%C8%9B%C4%83_%C8%99i_Cultur%C4%83_Volumul_XVIII_Nr_2_iunie_2022

 


Întreaga comunitate academică a Universității de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad, și Colegiul redacțional al revistei internaționale de filologie „Studii de Știință și Cultură”, anunță, cu adâncă durere și tristețe, trecerea la cele veșnice a directorului și redactorului-șef fondator, profesorului, scriitorului și poetului Vasile Man (Vasile Alexandru Man, 25 aprilie 1936, Târgu Mureş – 21 martie 2022, Arad).

A studiat Teologia la Sibiu şi Filologia la Timişoara. Ca profesor, a predat limba română şi limba latină în învăţământul preuniversitar din Arad. A debutat, cu poezie, în revista „Forum”, a studenţilor Universităţii din Timişoara (1969), iar prima carte, În preajma ta (versuri), a apărut la Editura „Relief Românesc”, Bucureşti, 1981. A publicat mai multe volume de poezie, eseuri şi istorie literară. A fost membru al Ligii Scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.

În anul 2005, a fondat și condus revista internațională de filologie „Studii de Știință și Cultură”, editată sub egida Universității de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad. De asemenea, a inițiat, organizat și coordonat Colocviul Internațional „Europa: centru și margine, cooperare culturală transfrontalieră”.

Plecarea sa este o grea pierdere pentru cultura română și pentru toți cei care l-au cunoscut!

A fost un OM extraordinar, un dascăl și un mentor excepțional, un OM devotat în tot ceea ce întreprindea!

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate!

Dumnezeu să-l odihnească în Pace și Lumină!


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVIII, Nr. 1, martie 2022

https://www.academia.edu/73951565/_Studii_de_%C8%98tiin%C8%9B%C4%83_%C8%99i_Cultur%C4%83_Volumul_XVIII_Nr_1_martie_2022


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVII, Nr. 4, decembrie 2021

https://www.academia.edu/64720122/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XVII_Nr_4_decembrie_2021


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVII, Nr. 3, septembrie 2021

https://www.academia.edu/53279890/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XVII_Nr_3_septembrie_2021


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVII, Nr. 2, iunie 2021

https://www.academia.edu/49258759/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XVII_Nr_2_iunie_2021


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVII, Nr. 1, martie 2021

https://www.academia.edu/45466087/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XVII_Nr_1_martie_2021


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVI, Nr. 4, decembrie 2020

https://www.academia.edu/44748212/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XVI_Nr_4_decembrie_2020


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVI, Nr. 3, septembrie 2020

https://www.academia.edu/44049952/_STUDII_DE_%C5%9ETIIN%C5%A2%C4%82_%C5%9EI_CULTUR%C4%82_XVI_Nr_3_septembrie_2020


La propunerea Centrului Național ISSN, publicația
„Studii de ştiinţă şi cultură” (Online) = ISSN 2067-5135, ISSN-L 1841-1401
a fost înscrisă în catalogul ROAD (https://road.issn.org), catalog internațional al publicațiilor științifice open-access, administrat de Centrul Internațional ISSN, sub egida UNESCO.

https://portal.issn.org/api/search?search[]=MUST=default=studii+de+%C8%99tiin%C8%9B%C4%83+%C8%99i+cultur%C4%83&search_id=5345761#

 

 

 


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVI, Nr. 2, iunie 2020

https://www.academia.edu/43323310/_STUDII_DE_%C5%9ETIIN%C5%A2%C4%82_%C5%9EI_CULTUR%C4%82_XVI_Nr._2_iunie_2020


Colegiul de Redacție al revistei „Studii de Știință și Cultură” urează, de Sfintele Paști, tuturor colaboratorilor și cititorilor revistei, Sărbători Fericite!
Fie ca Învierea Lui Isus să vă ocrotească sănătatea și să aveți bucuria unor noi succese în activitatea dumneavoastră de creație științifică și literară!
HRISTOS A ÎNVIAT!


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVI, Nr. 1, martie 2020

https://www.academia.edu/42200047/_STUDII_DE_%C5%9ETIIN%C5%A2%C4%82_%C5%9EI_CULTUR%C4%82_Volumul_XVI_Nr._1_martie_2020


VIVIANA MILIVOIEVICI
VASILE MAN
(coordonatori)

Colocviul Internațional EUROPA: Centru și margine, cooperare culturală transfrontalieră,
Ediția a VIII-a, 23 – 25 octombrie 2019, Arad – Timișoara
CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC ȘI EUROPEAN

Editura Gutenberg Univers, Arad, 2020

https://www.academia.edu/41699162/VIVIANA_MILIVOIEVICI_VASILE_MAN_coordonatori_Colocviul_Interna%C8%9Bional_EUROPA_Centru_%C8%99i_margine_cooperare_cultural%C4%83_transfrontalier%C4%83_Edi%C8%9Bia_a_VIII-a_23_-_25_octombrie_2019_Arad_Timi%C8%99oara_CULTUR%C4%82_%C8%98I_SPIRITUALITATE_%C3%8EN_SPA%C8%9AIUL_ROM%C3%82NESC_%C8%98I_EUROPEAN


VASILE MAN                            VIVIANA MILIVOIEVICI

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”. REVISTĂ INTERNAȚIONALĂ DE FILOLOGIE.

15 ani de apariție continuă

Editura Gutenberg Univers, Arad, 2019

https://www.academia.edu/41498915/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_REVIST%C4%82_INTERNA%C8%9AIONAL%C4%82_DE_FILOLOGIE_15_ani_de_apari%C8%9Bie_continu%C4%83


Colectivul editorial al revistei „Studii de Știință și Cultură” vă urează
Sărbători binecuvântate, alături de cei dragi, și un An Nou plin cu bucurii și împliniri!

La mulți ani!

 


GRILĂ DE EVALUARE

 

Autor _______________________________________

Recenzor ____________________________________

Titlul articolului: __________________________________________________________________

INSTRUCŢIUNI
Citiţi lucrarea/lucrările care vi s-a(u) alocat de două ori, o dată pentru a obţine o vedere de ansamblu asupra lucrării, şi a doua oară pentru a furniza o critică constructivă, pe care autorul o va utiliza atunci când îşi va revizui lucrarea. Răspundeţi la întrebările de mai jos.

ORGANIZARE (10%)

 1. Secţiunile de bază (Introducere, Concluzie, Bibliografie etc.) au fost adecvate? Da. Dacă nu, ce lipseşte?
 2. Autorul a utilizat bine subtitlurile pentru a clarifica secţiunile textului? Explicaţi.
 3. Materialul a fost structurat într-un mod logic, clar, uşor de urmărit? Explicaţi.

BIBLIOGRAFIE (15%)

 1. Autorul a citat sursele în mod adecvat şi corespunzător? Notaţi orice format incorect.
 2. Toate citările din text au fost listate în secţiunea alocată Bibliografiei? Notaţi orice discrepanţe.

GRAMATICĂ ŞI STIL (15%)

 1. Au existat greşeli gramaticale sau ortografice?
 2. Stilul autorului a fost clar? Paragrafele şi frazele au fost coezive?

CONŢINUT (60%)

 1. Autorul a rezumat şi discutat subiectul în mod adecvat? Explicaţi.
 2. Autorul a adus vreo contribuţie originală la lucrare? Explicaţi.
PUNCTAJ ACORDAT ______________________________

 

RECOMANDARE:

Articol:

a) admis spre publicare în forma prezentată

b) admis spre publicare cu modificări

c) respins

GHID PENTRU EVALUATORI

 1. Evaluarea se face prin completarea fomularului intitulat GRILĂ DE EVALUARE şi se trimite electronic la redacţie;
 2. Durata unei evaluări nu poate depăşi 30 de zile;
 3. Evaluatorii vor ţine seama de conflictul de interese, urmând a se refuza în această situaţie;
 4. Evaluarea se realizează confidenţial, urmând ca evaluatorul să nu divulge conţinutul articolului, cât şi al evaluării, altor persoane în afara celor din redacţie;
 5. Evaluatorul va sesiza redacţia în cazul în care articolul este suspectat de plagiat.