A Contribution to the History of Romance Linguistics – the Şcoala lingvistică din Cluj-Napoca

A Contribution to the History of Romance Linguistics – the Şcoala lingvistică din Cluj-Napoca

Ein Beitrag zur Geschichte der Romanistik – die Şcoala lingvistică din Cluj-Napoca

O contribuţie la istoria lingvisticii romanice – Şcoala lingvistică din Cluj-Napoca

 

Rudolf WINDISCH

Universität Rostock, Philosophische Fakultät, Germania

 

Abstract

We intend to give a summary of the linguistic contributions of the most important rumanian scholars in the field of General, Romance and Rumanian Linguistics from the twentieth century to our days.

 

Rezumat

Intenţionăm să oferim un rezumat al contribuţiilor lingvistice ale celor mai importanţi cărturari români în domeniul lingvisticii generale, romanice şi româneşti, din secolul al XX-lea şi până azi.

Key words: Diachronic studies and Rumanian linguistics within the context of romance linguistics; contact-phenomena between Rumanian and the ‘Balkan-Languages’; Rumanian dialect-studies; Rumanian as representative of the ‘Oriental Latinity’

Cuvinte cheie: studii diacronice şi lingvistică românească în contextul lingvisticii romanice; fenomene de contact între limba română şi limbile «balcanice»; studii dialectale româneşti; limba română care reprezantată a « latinităţii orientale»

 

Citeste articolul