Abonamente

2023 SUBSCRIPTIONS FOR THE REVIEW “STUDIES OF SCIENCE AND CULTURE”

Subscriptions:

The price of the journal “Studies of Science and Culture” is of 50 lei/issue.

The price of the yearly subscription for Romania is 200 lei/year, 4 issues.

Readers resident in Romania have the following payment options:

– bank account transfer into „Vasile Goldiş” University bank account, opened at B.C.R. Arad,

RO34RNCB0015028152520236 în lei

 • cash payment at “Vasile Goldiş” Western University Pay Office Revoluţiei Avenue Nr. 94-96,

Schedule: Monday – Thursday: between 8-11 and 13-15,30

Friday: between 8-9 and 11-12,30

Nonresident readers in Romania may send the money through bank account transfer into “Vasile Goldiş” University bank account, opened at B.C.R Arad;

RO07RNCB0015028152520237 in EURO

RO77RNCB0015028152520238 in USD

Subscribers are asked to send to the address www.revista-studii-uvvg.ro a payment notification email in which to inform us of the shipping address for the paid subscription studii.ssc@gmail.com

Additional information regarding subscriptions can be obtained at tel. 0257/285804, int. 15, Adina Sbîrcea, fax: 0257/214454.

 

ABONNEMENTS À LA REVUE «ÉTUDE DE SCIENCE ET DE CULTURE» POUR L’ANNÉE 2023

Le prix de la Revue «Étude de Science et de Culture» est de 50 lei/numéro.

Les prix des abonnements annuels pour la Roumanie sont de 200 lei/an, 4 numéros.

Les lecteurs du pays peuvent opter pour des abonnements en lei, ainsi:

– par virement bancaire au compte de l’Université de l’Ouest «Vasile Goldiş» d’Arad, ouvert à B.C.R. Arad, RO34RNCB0015028152520236 pour RON

– par paiement en espèces, à la Caisse de l’Université de l’Ouest «Vasile Goldiş» d’Arad, 94-96 Blvd. Revoluţiei,

Programme: Lundi – Jeudi: 8-11 h et 13- 15,30 h

Vendredi: 8-9 h et 11-12,30 h

Les lecteurs de l’étranger peuvent opter pour abonnements, ainsi:

– par virement bancaire aux comptes de l’Université de l’Ouest «Vasile Goldiş» d’Arad, ouverts à B.C.R. Arad;

RO07RNCB0015028152520237  pour  EURO

RO77RNCB0015028152520238  pour USD

ATTENTION: Envoyez à l’adresse électronique www.revista-studii-uvvg.ro un courriel de notification du paiement, nous communicant aussi l’adresse d’envoi pour l’abonnement payé, courriel studii.ssc@gmail.com

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires concernant l’effectuation des abonnements à tel. 0257/285804 int. 15, Adina Sbîrcea et par fax 0257/214454, pour OP ou les quittances acquittées.

 

ABONAMENTE LA REVISTA „STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ” PE ANUL 2023

Preţul Revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” este de 50 lei/buc.

Preţurile abonamentelor anuale pentru România sunt de 200 lei/an, 4 numere.

Cititorii din ţară pot opta pentru abonamente în lei, astfel:

– expediind banii în contul Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş’’ din Arad, deschis la  B.C.R. Arad,

RO34RNCB0015028152520236 pentru  RON

– cu plata în numerar, la Casieria Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, B-dul Revoluţiei, Nr. 94-96,

Program: Luni – Joi: orele 8-11 şi 13- 15,30

Vineri: orele 8-9 şi 11-12,30

Cititorii din străinătate pot opta pentru abonament, astfel:

– expediind banii în conturile Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, deschise la B.C.R. Arad;

RO07RNCB0015028152520237  pentru  EURO

RO77RNCB0015028152520238  pentru  USD

ATENŢIE: Trimiteţi pe adresa www.revista-studii-uvvg.ro un e-mail de notificare de plată, în care să ne comunicaţi şi adresa de expediţie pentru abonamentul plătit, e-mail studii.ssc@gmail.com

Informaţii suplimentare privind efectuarea abonamentelor se pot obţine la tel. 0257/285804 int. 15, Adina Sbîrcea şi prin fax 0257/214454, pentru OP sau chitanţele achitate.

Consiliul de Administraţie al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a aprobat, în data de 6 iulie 2016, perceperea unei taxe de publicare, după evaluare, a fiecărui articol, în valoare de 100 de euro, începând cu volumul XII, nr. 3/septembrie 2016 al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”.

Pentru publicarea unei recenzii, se achită 50 de euro, în același cont, menționat mai sus.

Revista noastră are un caracter deschis (www.revista-studii-uvvg.ro; e-mail: studii.ssc@gmail.com), fapt ce avantajează creşterea numărului de citări ale articolelor publicate.

Aşteptăm, cu aceeaşi preţuire, colaborarea Dvs. cu articole valoroase.

Precizări importante

Termenul de primire a lucrărilor/articolelor pentru publicarea în revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”,

Nr. 2 / iunie 2024,

este data de 25 mai 2024

 

GRILĂ DE EVALUARE

Autor _______________________________________Recenzor _____________________________

Titlul articolului: __________________________________________________________________

INSTRUCŢIUNI
Citiţi lucrarea/lucrările care vi s-a(u) alocat de două ori, o dată pentru a obţine o vedere de ansamblu asupra lucrării, şi a doua oară pentru a furniza o critică constructivă, pe care autorul o va utiliza atunci când îşi va revizui lucrarea. Răspundeţi la întrebările de mai jos.

ORGANIZARE (10%)

 1. Secţiunile de bază (Introducere, Concluzie, Bibliografie etc.) au fost adecvate? Da. Dacă nu, ce lipseşte?
 2. Autorul a utilizat bine subtitlurile pentru a clarifica secţiunile textului? Explicaţi.
 3. Materialul a fost structurat într-un mod logic, clar, uşor de urmărit? Explicaţi.

BIBLIOGRAFIE (15%)

 1. Autorul a citat sursele în mod adecvat şi corespunzător? Notaţi orice format incorect.
 2. Toate citările din text au fost listate în secţiunea alocată Bibliografiei? Notaţi orice discrepanţe.

GRAMATICĂ ŞI STIL (15%)

 1. Au existat greşeli gramaticale sau ortografice?
 2. Stilul autorului a fost clar? Paragrafele şi frazele au fost coezive?

CONŢINUT (60%)

 1. Autorul a rezumat şi discutat subiectul în mod adecvat? Explicaţi.
 2. Autorul a adus vreo contribuţie originală la lucrare? Explicaţi.
PUNCTAJ ACORDAT ______________________________

 

RECOMANDARE:

Articol:

 1. a) admis spre publicare în forma prezentată
 2. b) admis spre publicare cu modificări
 3. c) respins

GHID PENTRU EVALUATORI

 1. Evaluarea se face prin completarea fomularului intitulat GRILĂ DE EVALUARE şi se trimite electronic la redacţie;
 2. Durata unei evaluări nu poate depăşi 30 de zile;
 3. Evaluatorii vor ţine seama de conflictul de interese, urmând a se refuza în această situaţie;
 4. Evaluarea se realizează confidenţial, urmând ca evaluatorul să nu divulge conţinutul articolului, cât şi al evaluării, altor persoane în afara celor din redacţie;
 5. Evaluatorul va sesiza redacţia în cazul în care articolul este suspectat de plagiat.