An approach to linguistics. Fundamentals of semantics, pragmatics and deconstruction

An approach to linguistics. Fundamentals of semantics, pragmatics and deconstruction
O abordare lingvistică. Principii de bază ale semanticii, pragmaticii şi deconstructivismului
Stăncuţa Ramona DIMA-LAZA
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative
lazastancuta@yahoo.com

Abstract
The present paper approaches linguistics and the mechanisms of language and
communication. There are several dimensions essential for everyday life, which either consciously
or unconsciously occur in the individual’s speech. The study of languages involves understanding
meaning, they way in which it is inferred from words and from context, how people acquire
language. The paper provides an overview to the study of language outlining the contribution of
some scholars to the development of semantics, structuralism or deconstruction. Linguistics opens
doors and is a pathway to successful careers teaching about the structure of language and about
the relationship between structure and meaning.
Rezumat
Prezenta lucrare abordeaza elemente lingvistice precum si mecanismele limbajului si ale
comunicarii. Exista mai multe dimensiuni esentiale in viata de zi cu zi, care, constient sau nu, se
manifesta in vorbirea fiecarui individ. Studiul limbilor si limbajelor implica o intelegere a
semnificatiei, modul in care aceasta este dedusa din cuvinte si din context, modul in care oamenii
isi insusesc limba. Lucrarea furnizeaza o perspectiva de ansamblu asupra studiului limbii,
subliniind contributia unor oameni de stiinta la devoltarea semanticii, structuralismului sau
deconstructiei. Lingvistica deschide usi si reprezinta o traiectorie catre o cariera de succes,
popularizand structura limbajului si relatia dintre structura si semnificatie.

Keywords: linguistics, language, semantics, pragmatics, meaning, structuralism, deconstruction
Cuvinte cheie: lingvistica, limba, semantica, pragmatica, semnificatie, structuralism, deconstructie

 

Citeste articolul