Ana-Maria RADU-POP, Gabriel BĂRDĂȘAN – Conștiința apartenenței lingvistice a românilor sud-dunăreni. Studiu de caz: istroromânii

Ana-Maria RADU-POP, Gabriel BĂRDĂȘAN             

The Consciousness of the Linguistic Belonging of the Romanians from the South of the Danube. Case Study: The Istro-Romanians

Conștiința apartenenței lingvistice a românilor sud-dunăreni. Studiu de caz: istroromânii

Read more…