ANALIZĂ STILISTICĂ A UNUI FRAGMENT DIN „ZBUCIUMUL INIMII” DE NASTUME SOSEKI

ANALIZĂ STILISTICĂ A UNUI FRAGMENT DIN „ZBUCIUMUL INIMII” DE NASTUME SOSEKI

STYLISTIC ANALYSIS OF A FRAGMENT FROM “KOKORO” BY NATSUME SOSEKI

 

Mihnea Voicu ŞIMĂNDAN

Ladprao Bilingual School

Bangkok, Thailand, mihnea_voicu@yahoo.com

 

Rezumat

            Studiul de faţă urmăreşte două scopuri: (1) de a întreprinde o analiză stilistică asupra unui text literar şi (2) de a demonstra că stilistica este o disciplină care trebuie luată în considerare atunci când încercăm a descoperi sensurile unui text. Fragmentul analizat este extras din romanul „Zbuciumul inimii” („Kokoro”) de autorul japonez Natsume Soseki. Prin analiza întreprinsă voi demonstra, folosind exemple (şi explicaţii), că stilul în care a fost scris acest text literar este unul specific şi deosebit complex. Pentru a înţelege „aluziile” autorului, presărate în text, cititorul trebuie să fie echipat cu importante cunoştiinţe de lingvistică. Concluzionez că stilistica este o disciplină care încurajează gândirea logică şi creativă, putând  fi aplicată diferitor discipline umaniste.

 

Key words: stylistic analysis, literature, novel, Japan

Cuvinte cheie: analiză stilistică, literatură, roman, Japonia

Citeste articolul