Antologia literaturii dialectale bănăţene („Gura Satului” la Radio Timişoara – 20 de ani)

Antologia literaturii dialectale bănăţene („Gura Satului” la Radio Timişoara – 20 de ani)
The Antology of Banat Dialectal Literature (“Gura Satului”/”Mouth of the Village” at Radio Timişoara – 20 years)
Francisc SCHNEIDER
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Cartea de 254 pagini, apărută în Editura Marineasa, Timişoara 2010, alcătuită de Ioan Viorel Boldureanu şi Cornel Ungureanu, readuce interesul pentru graiul dialectal din România de Sud-Vest.
Interesul este justificat din punct de vedere literar şi istoric pentru românismul zonei şi nu numai. Citind cartea evoc amintiri din copilăria mea timpurie, petrecută în grădiniţa rurală din Chişoda Nouă, când, la o serbare am recitat poezia AIZÂMBAN’ (trenul). Graiul bănăţean mi-a înoţit copilăria, întreruptă apoi câteva decenii până la întâlnirea şi prietenia cu Marius Munteanu.

Citeste articolul