Brânduşa Juică: La confluenţa a două culturi – Literatura română din Voivodina (1945-1989), Editura ICRV, Zrenianin, 2012, 225 pag.

Brânduşa Juică: La confluenţa a două culturi – Literatura
română din Voivodina (1945-1989), Editura ICRV,
Zrenianin, 2012, 225 pag.

 

Autoarea, lect. univ. dr. Brânduşa Juică de la Universitatea din Belgrad, Facultatea de învăţători şi Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârşeţ, preşedinta Departamentului pentru Literatură al Societăţii de Limba Română din Voivodina, Serbia, este un cercetător avizat al vieţii culturale a minorităţii române din Banatul Sârbesc, în cadrul căreia literatura reprezintă o parte esenţială „ pentru că demonstrează existenţă, identitate spirituală, efortul de a păstra limba maternă şi nu în ultimul rând o modalitate elocventă de evidenţiere a valorilor artistice zămislite într-un context socio-cultural, istoric şi educaţional specific”, cum subliniază autoarea în Argument. (p.11).

Read more