BANDELE DE STRADĂ – OBIECT AL CERCETĂRII SOCIOLOGICE Recenzie: Luca Vincenti, “Bandele de stradă“, Iaşi: Auto-Publish, 2018,pp. 215

BANDELE DE STRADĂ – OBIECT AL CERCETĂRII SOCIOLOGICE Recenzie: Luca Vincenti, “Bandele de stradă“, Iaşi: Auto-Publish, 2018,pp. 215 Marţian IOVAN Director Centrul de cercetări sociale Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad E-mail: iovanm@uvvg.ro Cartea intitulată “Bandele de stradă”, scrisă de cercetătorul ştiinţific italian dr. Luca Vincenti, care posedă o pregătire profesională de sociolog, criminolog, […]

Read More

Viviana MILIVOIEVICI, Iasmina MILIVOIEVICI Năzdrăvăniile lui Toricel Timişoara, Editura David Press Print, 2018, 94 p. ISBN 978-606-999-026-1

Viviana MILIVOIEVICI, Iasmina MILIVOIEVICI Năzdrăvăniile lui Toricel Timişoara, Editura David Press Print, 2018, 94 p. ISBN 978-606-999-026-1 Florin-Corneliu POPOVICI Mitropolia Banatului, Biblioteca Centrului Eparhial, B-dul C. D. Loga, nr. 7, Timişoara popovici_florincorneliu@yahoo.com Mircea Eliade denumea mitul ,,o poveste sacră”. Extinzând un pic aria de cuprindere, putem afirma că tot de ,,sacralitate” este vorba şi în […]

Read More

Viviana MILIVOIEVICI, Iasmina MILIVOIEVICI Năzdrăvăniile lui TORICEL

Viviana MILIVOIEVICI, Iasmina MILIVOIEVICI Năzdrăvăniile lui TORICEL Prefaţă de Ioan David, Editura David Press, Timişoara 2018, 94 p. ISBN 978-606-999-026-1 Vasile MAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad La vârsta copilăriei, descoperim lumea! Tot ceea ce ne înconjoară este un miracol al luminii! Acum, în copilărie, începe şi actul creaţiei, prin joc, prin însăşi […]

Read More

From Mircea Eliade to F.F. Coppola and back Cristina Scarlat: F.F.Coppola & Mircea Eliade. Youth Without Youth, A View from Romania, Eikon Publishing House, Bucuresti, 2018

From Mircea Eliade to F.F. Coppola and back Cristina Scarlat: F.F.Coppola & Mircea Eliade. Youth Without Youth, A View from Romania, Eikon Publishing House, Bucuresti, 2018 Giovanni CASADIO, History of Religions Department University of Salerno, Italy   In 1938, Dominic Matei, a 70-year-old professor of linguistics, pining after the love of his youth, Laura, travels […]

Read More

REVELAŢIA IUBIRII PRIN REVERBERAŢII LIRICE

REVELAŢIA IUBIRII PRIN REVERBERAŢII LIRICE *** *** Florica RANTA CÂNDEA Noua carte de poeme, semnată de scriitorul Vasile Man, Revelația iubirii, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2018, însumează peste o sută de poeme, la care adaugă rânduri despre Geneza cărții Revelația iubirii (pag. 6-7) dar și Note despre această Revelație (106-107) cât și o impresionantă Carte […]

Read More

EDUCATIONAL TEACHINGS IN THE WRITINGS OF THE SAINTS VERSANUFIE AND JOHN FROM GAZA

EDUCATIONAL TEACHINGS IN THE WRITINGS OF THE SAINTS VERSANUFIE AND JOHN FROM GAZA ÎNVĂŢĂTURI EDUCATIVE ÎN SCRIERILE SFINŢILOR VARSANUFIE ŞI IOAN DIN GAZA Teodor Lucian VID Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad Abstract The teachings of the Saints Varsanufie and John, comprise the entire spectrum of the spiritual life. They inspired other ecclesiastic writers […]

Read More

PITEŞTI – ISLAND OF ABSOLUTE HORROR IN THE INTERNATIONAL GULAG

PITEŞTI – ISLAND OF ABSOLUTE HORROR IN THE INTERNATIONAL GULAG PITEŞTI – ÎLE DE L’HORREUR ABSOLUE DANS LE GOULAG INTERNATIONAL PITEŞTI – INSULĂ A ORORII ABSOLUTE ÎN GULAGUL INTERNAŢIONAL „ Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare” – textul biblic Codruţa – Flavia TULVAN Universitatea din Oradea codrutatulvan7@yahoo.com […]

Read More

THE ART OF TRANSLATION – AN UNSOLVED PROBLEM IN AN ERA OF GLOBALIZATION OR A COMPLETE ASSUMPTION OF SOME SPECIFIC STEPS?

THE ART OF TRANSLATION – AN UNSOLVED PROBLEM IN AN ERA OF GLOBALIZATION OR A COMPLETE ASSUMPTION OF SOME SPECIFIC STEPS? L’ART DE LA TRADUCTION – UN PROBLÈME NON RÉSOLU DANS L’ÈRE DE LA GLOBALISATION OU UNE ASSUMATION COMPLÈTE DE QUELQUES ÉTAPES SPÉCIFIQUES? ARTA TRADUCERII – O PROBLEMĂ NEREZOLVATĂ ÎNTR-O ERĂ A GLOBALIZĂRII SAU O […]

Read More

ILLEISM, THE MORE AND MORE FREQUENT LINGUISTIC PHENOMENON

ILLEISM, THE MORE AND MORE FREQUENT LINGUISTIC PHENOMENON ILEISMUL, UN FENOMEN LINGVISTIC TOT MAI FRECVENT Marinela Doina NISTEA Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Departamentul de Limbi străine şi comunicare Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2 Mirel ANGHEL Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Facultatea de Inginerie în Limbi Străine […]

Read More

THE FEATURES OF A MOTIVATIONAL EXPRESSION IN CHINESE

THE FEATURES OF A MOTIVATIONAL EXPRESSION IN CHINESE CARACTERISTICILE EXPRESIEI MOTIVANTE DIN LIMBA CHINEZĂ Mara Mihaela MEREANU Colegiul Naţional ”Moise Nicoară” Arad Vitia MEREANU Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad mereanuvitia@yahoo.com Abstract The relevance of this topic for our times fact that there is determined by the insufficient debate on the issue of the expression […]

Read More

MODALITY IN TRANSLATION FROM ENGLISH INTO ROMANIAN

MODALITY IN TRANSLATION FROM ENGLISH INTO ROMANIAN Anca Florina LIPAN “Dunărea de Jos” University of Galaţi, lipanancaflorina@gmail.com Abstract Modality is a large chapter of the English grammar which has at its disposal a variety of lexical and grammatical means to express different modal meanings. All levels of language may serve as playground for modality; they […]

Read More

THE PROGRAM OF THE TRANSLATIONS MADE IN MOLDAVIA IN THE XVIIITH CENTURY

THE PROGRAM OF THE TRANSLATIONS MADE IN MOLDAVIA IN THE XVIIITH CENTURY LE PROGRAMME DES TRADUCTIONS RÉALISÉES EN MOLDAVIE DANS LE XVIIIe SIÈCLE PROGRAMUL TRADUCERILOR REALIZATE ÎN MOLDOVA SECOLULUI AL XVIII-LEA Carmen Livia TUDOR Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea de Litere B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România carmen.livia@yahoo.com Abstract The present study […]

Read More

THE INTERTEXTUAL PHENOMENON IN THE RUSSIAN JOURNALISTIC TEXT

THE INTERTEXTUAL PHENOMENON IN THE RUSSIAN JOURNALISTIC TEXT FENOMENUL INTERTEXTUAL ÎN TEXTUL JURNALISTIC RUSESC Anca-Mihaela CIOCOIU Universitatea de Vest din Timişoara Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara Email: anca.ciocoiu@e-uvt.ro Abstract The authors’ desire to renew linguistic resources, to look up for new ways of drawing the readers’ attention is reflected in the contemporary Russian mass-media. […]

Read More

TRANSLATORS AND INTERPRETERS FACING TRANSITION. PATTERNS AND CHALLENGES OF GLOBALISATION

TRANSLATORS AND INTERPRETERS FACING TRANSITION. PATTERNS AND CHALLENGES OF GLOBALISATION Adina CORNEA Applied Modern Languages Department Faculty of Letters Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca 31, Horea Street, 400202, Cluj-Napoca adina.cornea@lett.ubbcluj.ro Abstract In the present context of globalisation and information technology, it has become almost impossible to perceive the world as being a body of disparate units. […]

Read More

A COMAPRED INSIGHT INTO THE PARAMYOLOGIC TRANSLATION ROMANIAN – CHINESE

A COMAPRED INSIGHT INTO THE PARAMYOLOGIC TRANSLATION ROMANIAN – CHINESE INCURSIUNE COMPARATĂ ÎN TRADUCEREA PARAMIOLOGICĂ ROMÂNĂ – CHINEZĂ Vitia MEREANU Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad mereanuvitia@yahoo.com Abstract Proverbs represent a type of substance and wisdom of a language, the crystallization of a people`s wisdom, the synthesis of the experience of a people who, during […]

Read More

THE REALITIES OF THE GLOBALIZATION – THE TRANSLATIONS AND LINGUISTIC INTERPRETATION

THE REALITIES OF THE GLOBALIZATION – THE TRANSLATIONS AND LINGUISTIC INTERPRETATION Florina-Gabriela TUDUCE ”Vasile Goldiş” National College florinatuduce@gmail.com Abstract Globalization, as well as internationalisation are very important issues of our times, during these processes we make strong connections to other people all over the world, using English language to express ourselves and the art of […]

Read More

DIFFERENT WAYS OF TRANSLATING REALIA

DIFFERENT WAYS OF TRANSLATING REALIA MODALITĂŢI DE TRANSLATARE A TERMENILOR-REALIA Maţa Ţaran ANDREICI Universitatea de Vest din Timişoara mata.andreici@e-uvt.ro Abstract Realia designates a key concept in the theory and practice of translation. Knowledge of real-world terms facilitates the identification of the most appropriate translation equivalencies, helping to overcome translation obstacles or difficulties. In this paper […]

Read More

BETWEEN CULTURE AND LINGUISTIC APPROACHES: ENGLISH VERSUS ARABIC

BETWEEN CULTURE AND LINGUISTIC APPROACHES: ENGLISH VERSUS ARABIC ENTRE LA CULTURE ET LES APPROCHES LINGUISTIQUES: ANGLAIS CONTRE LA LANGUE ARABE ÎNTRE CULTURA ŞI ABORDĂRI LINGVISTICE: LIMBA ENGLEZĂ VERSUS LIMBA ARABĂ Stăncuţa Ramona DIMA-LAZA Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 15 E-mail: lazastancuta@yahoo.com Abstract This paper represents a comparison between the […]

Read More

THE SCIENTIFIC WORK OF EMIL PETROVIĆ – A WELL KNOWN ROMANIAN LINGUIST ORIGINATED FROM SERBIA

THE SCIENTIFIC WORK OF EMIL PETROVIĆ – A WELL KNOWN ROMANIAN LINGUIST ORIGINATED FROM SERBIA OPERA ŞTIINŢIFICĂ A LUI EMIL PETROVICI – UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUŢI LINGVIŞTI ROMÂNI ORIGINARI DIN SERBIA1 Virginia POPOVIĆ Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs Abstract The Academician Emil Petrović (1899-1968) originally from Mali Torak (Begejci), Serbia was […]

Read More

II. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

  II. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator:Virginia POPOVIC    

Read More

THE PHASES OF BECOMING CHRISTLIKE IN MANOLIOS LIFE – THE MAIN CHARACTER FROM THE NOVEL CHRIST CRUCIFIED AGAIN BY NIKOS KAZANTZAKIS

THE PHASES OF BECOMING CHRISTLIKE IN MANOLIOS LIFE – THE MAIN CHARACTER FROM THE NOVEL CHRIST CRUCIFIED AGAIN BY NIKOS KAZANTZAKIS LES ETAPES DU DEVENIR EN CHRIST DE MANOLIOS – PERSONNAGE CENTRAL DU ROMAN CHRIST RECRUCIFIE DE NIKOS KAZANTZAKIS ETAPELE DEVENIRII ÎNTRU CRISTOS A PERSONAJULUI MANOLIOS DIN ROMANUL CRISTOS RĂSTIGNIT A DOUA OARĂ DE NIKOS […]

Read More

THE PICARESQUE TRADITION AND ITS SURVIVAL INTO MODERN AGE

THE PICARESQUE TRADITION AND ITS SURVIVAL INTO MODERN AGE LA TRADITION PICARESQUE ET SES ÉCHOS MODERNES TRADIŢIA ROMANULUI PICARESC ŞI TRANZIŢIA CĂTRE MODERNITATE Simona Ioana LEONTI Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Şcoala Doctorală de Studii Filologice Bulevardul Carol I, 11, 700506, Iaşi, România simona.leonti@yahoo.com Abstract The current paper aims to reflect the filiation links connecting […]

Read More

THE METAMORPHOSES OF EMINESCU’S RECEPTION IN THE ROMANIAN CULTURE AREA

THE METAMORPHOSES OF EMINESCU’S RECEPTION IN THE ROMANIAN CULTURE AREA LES MÉTAMORPHOSES DE LA RÉCEPTION D’EMINESCU DANS L’ESPACE DE LA CULTURE ROUMAINE METAMORFOZELE RECEPTĂRII LUI EMINESCU ÎN SPAŢIUL CULTURII ROMÂNEŞTI Sorin IVAN Facultatea de Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti (sorivan@gmail.com) Abstract Eminescu’s reception has been passing through a whole series […]

Read More

MODERN PARADIGMS

MODERN PARADIGMS PARADIGME MODERNE Florin-Corneliu POPOVICI Mitropolia Banatului, Biblioteca Centrului Eparhial, B-dul C. D. Loga, nr. 7, Timişoara popovici_florincorneliu@yahoo.com Abstract In his essay entitled Modern Paradigms, prof. Ilie Gyurcsik tries to define and understand Modern Authors from the perspective of a literary intellectual game. His demonstration takes into account the delirious document. What it is […]

Read More

AN UNPUBLISHED MANUSCRIPT: A SHORT HISTORY OF THE “A. D. XENOPOL” COUNTY LIBRARY ARAD

AN UNPUBLISHED MANUSCRIPT: A SHORT HISTORY OF THE “A. D. XENOPOL” COUNTY LIBRARY ARAD UN MANUSCRIS INEDIT: BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „A. D. XENOPOL” ARAD, O SCURTĂ ISTORIE Ioana NISTOR Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Abstract An unpublished manuscript containing information about the “A. D. Xenopol” County Library Arad, a public […]

Read More

PRÉSENCE DES ÉCRIVAINS FRANÇAIS D’ORIGINE ROUMAINE. LE CAS D’EUGÈNE IONESCO

PRÉSENCE DES ÉCRIVAINS FRANÇAIS D’ORIGINE ROUMAINE. LE CAS D’EUGÈNE IONESCO PREZENŢA SCRIITORILOR FRANCEZI DE ORIGINE ROMÂNĂ. CAZUL LUI EUGEN IONESCO Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC Université Paris IV, France E-mail: eudochia.sevciuc@yahoo.fr Résumé On choisit pour une discussion appliquée du problème de l’identité culturelle et du rapport de celle-ci à l’existence de l’altérité le cas des écrivains d’origine roumaine […]

Read More

MIRCEA ELIADE AND THE EXILE. THE LABYRINTHINE ITINERARY

  MIRCEA ELIADE AND THE EXILE. THE labyrinthine itinerary* MIRCEA ELIADE ET L’EXIL. L’ ITINÉRAIRE LABYRINTHIQUE* MIRCEA ELIADE ŞI EXILUL. TRASEUL LABIRINTIC*     Viviana MILIVOIEVICI Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”   B-dul Mihai Viteazu, nr. 24, Timişoara, România viviana.poclid@yahoo.com   Abstract   Isolated from their genuine cultural environment, […]

Read More