CENTRUL DE CERCETĂRI DE ISTORIE SI TEORIE LITERARĂ „IOAN SLAVICI” AL UNIVERSITĂłII DE VEST „VASILE GOLDIS” DIN ARAD

CENTRUL DE CERCETĂRI DE ISTORIE SI TEORIE LITERARĂ

„IOAN SLAVICI” AL UNIVERSITĂTII DE VEST „VASILE

GOLDIS” DIN ARAD

THE CENTER OF HISTORICAL RESEARCH AND LITERARY

THEORIES “ IOAN SLAVICI” THAT BELONGS TO VASILE

GOLDIS UNIVERSITY FROM ARAD

Ioana NISTOR

Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”

Universitatea de Vest „asile Goldis” din Arad

Abstract

The center of historic research and literary theories “ Ioan Slavici” that belongs to Vasile

Goldis University , contributes to the knowledge of the life and work of Ioan Slavici.

Key words

: Scientifically research, work, Ioan Slavici.

Cuvinte cheie

: cercetare stiintifică, operă, Ioan Slavici.

Citeste articolul