COLOCVIUL INTERNAŢIONAL EUROPA: centru şi margine cooperare culturală transfrontalieră

COLOCVIUL INTERNAŢIONAL EUROPA: centru şi margine cooperare culturală transfrontalieră

24-25 octombrie 2013, Arad, Romania

ediția a II-a

Locul de desfășurare: Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Bd. Revoluției, Nr. 94-96, Aula „Ștefan Cicio-Pop”

Organizatori

  • Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
  • Primăria Municipiului Arad
  • Revista Studii de Ştiinţă şi Cultură Arad

PROGRAM   (descarcă programul în formatul PDF)

Joi, 24 octombrie 2013

Ora 18.00 – 19.00 – Primirea invitaților

Ora 19.00 – Festivitatea de bun venit

Vineri, 25 octombrie 2013

Sesiune internaţională de comunicări

Moderatori:

Prof. univ. dr. Marius Grec

Prof. Vasile Man

Ora 9.00 – deschiderea oficială

Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI, Rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Cuvânt de Bun venit! la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN, Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Vasile Goldiş, precursor al ideii de unitate a Statelor Europene

Acad. Eugen SIMION, Academia Română, Institutul de Istorie și Teorie Litarară „George Călinescu” București

Cum formăm în învățământul românesc omul european

Lansare de carte: Eugen Simion 80, Editura Tracus Arte, București, 2013

Prezintă: prof. univ. dr. Lucian CHIȘU

Ing. Gheorghe FALCĂ, Primarul Municipiului Arad – Aradul, capitală culturală europeană

Prof. Vasile MAN, Redactor-şef fondator – „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, o revistă cu impact internaţional

– Inaugurarea Expoziţiei de reviste ştiinţifice şi culturale ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi ale instituţiilor din ţară şi străinătate, prezente la colocviu

Prezintă: Cezara LĂZĂRESCU, Director al Bibliotecii Centrale Universitare „Tudor Arghezi”

 

I. Culturi romanice – cultură europeană

Ora 10.00 – 13.00 – Susţinerea lucrărilor

Acad. Mihai Cimpoi – Academia de Științe a Moldovei: „Centrism” și „marginarism” în cultura română

Prof. univ. dr. Sophie Saffi – Universitatea Aix Marseille, AMU, Franţa: Centre et périphérie en sémantique : métaphorisation de verbes de bruits

Prof. univ. dr. Gilles Bardy – Universitatea Aix-Marseille AMU, Franţa: Miroirs francai set roumains, autour de quelques faux amis

Prof. univ. dr. Louis Begioni – Universitatea Lille 3, Franţa: Sémantisme et syntaxe des verbes pouvoir/devoir en français et potere/dovere en italien: étude comparative

Dr. Valentin Marin – Secretar de redacție al revistei NOEMA editată de Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române: Publicaţiile CRIFST ale Academiei Române – contribuţii arădene

Prof. univ. dr. Lucian Chişu – Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti: Personajele europene ale literaturii lui Panait Istrati

Prof. univ. dr. Ion Buzaşi – Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia: Vocaţia europeană a cărturarilor blăjeni

Conf. dr. Ştefan Gencărău – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca / CAER EA 854 Aix-Marseille AMU, Franţa: „Eurolexic” şi „eurosentimente”

Lector dr. Oana Aurelia Gencărău – Universitatea din Oradea / CAER EA 854 Aix Marseille AMU, Franţa: Produsul cultural şi reflexul lingvistic al sentimentelor de identitate

Dr. Aurel Berheci, Asociaţia medicilor scriitori din România, Arad: Forme de manifestare ale afecțiunii umane

Cercetător Crisu Dascălu – Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”: Modele culturale europene

Cercetător Doina Bogdan-Dascălu – Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”: George C. Bogdan – reciprocități culturale romano-franceze

Conf. univ. dr. Eugen Gagea – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Vasile Goldiş, personalitate a culturii române şi europene

Conf. dr. Ioan David – Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”: Relația jurnalism-literatură în creația Anișoarei Odeanu

Drd. Maria Alexandra Pantea – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Contribuţia miturilor la formarea identităţii naţionale, în cazul românilor transilvăneni

Conf. univ. dr. Corina Vaşca – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Etnic şi liric în poezia creştină a lui Vasile Militaru

Ing. Gheorghe Falcă – Primăria Municipiului Arad: Comunicarea politică şi religia în societatea românească postdecembristă

Prof. univ. dr. Marius Grec – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Considerații privind modelul societății geto-dace din epoca Burebista – Deceneu

Ora 13.00 – 14.30 – Prânzul

 

II. Dezbatere literară

Traduceri şi traductologie; masă rotundă privind traducerea literaturii române în limbi de circulaţie internaţională

Ora 14.30

Drd. Åsa Apelkvist – Universitatea Bucureşti: Unitati frazeologice în traducere – română şi suedeză (în română)

Prof. univ. dr. Björn Apelkvist – Universitatea Bucureşti: The Reception of recent Translations of Romanian Literature in Sweden (în engleză)

Dr. Dan Brudaşcu – Honorary Adjunct Professor (Universitatea Districtului Columbia, S.U.A.), Redactor şef al revistei Cetatea culturală, Cluj-Napoca: Samuel Domokos – un model de promovare a legăturilor culturale româno-maghiare

Conf. univ. dr. Mihaela Bucin – Universitatea Szeged, Ungaria: Oraşul Seghedin şi cultura română

Lect. Maria Marieta Gavra – Universitatea Szeged, Ungaria: Dimensiunea maghiară a formării lui Liviu Rebreanu

Conf. univ. dr. Virginia Popovici – Universitatea Novi Sad, Serbia: Postmodernismul romanesc din Voivodina

Conf. univ. dr. Iveta Kontrikova – Universitatea “Matej Bel” din Banska Bystrica, Slovacia: Fremdsprachen in der slowakischen Wirtschaft

Conf. univ. dr. Maria Pomffyova – Universitatea “Matej Bel” din Banska Bystrica, Slovacia: Computersprache an den Hochschulen

Conf. univ. dr. Stancuța Dima-Laza – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Cultural interferences in traductology (Interferențe culturale în traductologie)

Conf. univ. dr. Speranţa Milancovici – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Identităţi în exil – texte şi contexte

Asist.univ. drd. Gianina Sabău – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Repere in intelegerea comunicarii interculturale: cazul limbii franceze si engleze

Dr. Máthé ILONA profesor asociat, Szent István University Faculty of Economics, Agricultural and Health Studies, Békéscsaba, Ungaria: A Contrastive Approach of the Hungarian, Romanian and British Education

Prof. Pavel Gătăianţu – redactor-şef al revistei „Europa”, Novi Sad, Serbia: Istoricul Arpad Lebl despre Vasile Goldiş şi problema naţională a românilor din Ardeal şi Banat (1885-1918)

Ora 16.00 – Pauză de cafea

 

Întâlnire literară

Ora 16.30

Lansare de carte: Emil CHIRILĂ, VIAȚA în secțiune transversală, Editura Mirador, Arad, 2013

Prezintă: Vasile DAN

Acad. Mihai Cimpoi – Academia de Științe a Moldovei

Alexandru Cistelecan, membru al Uniunii Scriitorilor din România, critic literar, redactor-şef adjunct revista „Vatra”, Târgu-Mureş

Pavel Gătăianţu, redactor-şef al revistei „Europa”, Novi Sad, Serbia, scriitor

Vasile Dan, redactor-şef al revistei „Arca” din Arad, Preşedinte al Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România

Cătălin Lazurcă, scriitor, Arad

Conf. univ. dr. Regis Mafteiu Roman, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, colaborator al revistei „Tribuna”, poet şi publicist

Dr. Aurel Berheci, membru al Asociaţiei medicilor scriitori din România, scriitor, Arad

Lect. univ. dr. membru al Uniunii scriitorilor din Romania Lia Faur, poetă, Arad

Sabin Bodea, director al Editurii „Viaţa arădeană”, scriitor, Arad

Prof. Vasile Man, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, membru al Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova, poet, Arad

Horia Ungureanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, prozator, Arad

prof. Gheorghe Mocuța, Liceul “Ion Creangă” Curtici, critic literar

prof. Andrei Mocuța, Școala Gimnazială Nr. 2 Curtici, scriitor

Ion Matiuţ, membru al Uniunii Scriitorilor din România, director al Editurii „Mirador”, poet şi publicist, Arad

Ora 18.00

Vizitarea Muzeului memorial „Vasile Goldiş” şi a Centrului de Cercetare a Literaturii Argheziene.

Prezintă: Doina Arghezi

Ora 19.00

Cina festivă; încheierea programului

Participă: profesori universitari, scriitori,

redactori de reviste culturale, critici literari din

România, Ungaria, Serbia, Franţa, Italia,

Suedia, Republica Moldova.