COLOCVIUL INTERNAŢIONAL EUROPA: centru şi margine cooperare culturală transfrontalieră

Colocviul Internaţional E U R O P A:

Centru şi margine – cooperare culturală transfrontalieră ediția a VI-a

INVITAŢIE

PROGRAM

REZOLUŢIE

 


Sfintele Sārbātori ale Crāciunului şi Noul An, 2018,  sā vā aducā

armonie sufleteascā şi multā dragoste în tot ce faceţi, ca Viaţa sā fie

mai bunā şi mai frumoasā!

 

SĂRBĂTORI FERICITE!

şi

LA MULŢI ANI!

Colegiul editorial

al revistei Studii de Stiinţā şi Culturā

 

Prof. Vasile MAN,

Director executiv,

Redactor şef fondator

0040724/039978
e-mail: vasileman7@yahoo.com