CONCEPŢIA LUI VASILE GOLDIŞ CU PRIVIRE LA ROLUL CULTURII ŞI ARTEI

THE CONCEPTION OF VASILE GOLDIŞ REGARDING THE ROLE OF
THE CULTURE AND ART

CONCEPŢIA LUI VASILE GOLDIŞ CU PRIVIRE LA ROLUL
CULTURII ŞI ARTEI

 

Abstract
Using a convincing and argued method, the study presents the values, principles, and the relevant ideas advanced by Vasile Goldiş as a cultural activist, his concepts regarding the literature’s and arts’ efficacy and their functions in the development of the society, his ideas about the communication’s role in the world of culture and arts, the relations between the mankind’s great scholars and their work perception and effects. Even nowadays, the ideas of Goldiş, his demonstrations and axiological assessments still exert a valuable role of targeting and coordinating the cultural development, due to their rationality, pragmatism and human values.

REZUMAT
Folosind o metodă convingătoare şi argumentată, studiul prezintă valorile, principiile şi ideile relevante înaintate de către Vasile Goldiş ca şi activist cultural, conceptele sale privind eficacitatea literaturii şi artei precum şi funcţiile acestora în dezvoltarea societăţii, ideile sale despre rolul comunicării în lumea culturii şi a artei, relaţiile dintre marii savanţi ai lumii şi percepţia muncii acestora şi a efectelor sale. Chiar şi în prezent, ideile despre Goldiş, demonstraţiile sale şi opiniile sale axiologice încă exercită un rol valoros în atingerea şi coordonarea dezvoltării culturale, datorită raţionalismului, pragmatismului şi valorilor lor umane.

Key words: culture and arts, communication, values and principles of creation, genius theory, Goldiş

Cuvinte cheie: cultură şi artă, comunicare, valori şi principii de creaţie, teorie de geniu, Goldiş

Read more