Crifst 60 – Tradiţie Şi Perspective

CRIFST 60 – TRADIŢIE ŞI PERSPECTIVE

 

La data de 11 aprilie 1956, Biroul Prezidiului Academiei Române, în timpul mandatului acad. Traian Săvulescu, a hotărât aderarea celui mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală al ţării – Academia Română la Uniunea Internaţională de Istoria Ştiinţei, dată care reprezintă, în opinia generală, actul de înfiinţare al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST).
Având în vedere faptul că la data de 4 aprilie a.c., Academia Română a împlinit 150 de ani şi în tot aceşti ani s-a aflat în permanenţă „în serviciul Naţiunii Române”, parafrazând, putem considera, fără a greşi, că acest Comitet, timp de mai bine de 60 de ani s-a aflat, permanent „în serviciul Academiei Române”.

Read more