Cuvântul Rectorului

CUVÂNTUL RECTORULUI
Adresat participanţilor la Colocviul internaţional EUROPA: Centru şi margine Cooperare
culturală transfrontalieră
Ediţia a V-a, 27-28 octombrie 2016. Arad – România

 

Distinşi invitaţi din ţară şi străinătate,
Stimaţi colegi,
Dragi studenţi,
Doamnelor şi domnilor,
Sunt deosebit de onorată să vă adresez, în numele Senatului Universitar, al întregului corp academic şi al meu personal, un călduros salut de
Bine aţi venit!

Read more