CUVÂNTUL RECTORULUI

Cuvântul Rectorului

 

 

Distinşi invitaţi din ţară şi străinătate,

Stimaţi colegi,

Dragi studenţi,

Doamnelor şi domnilor,

Sunt deosebit de onorată să vă adresez, în numele Senatului Uni­versitar, al întregului corp academic şi al meu personal, un călduros salut de Bine aţi venit! la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

 

Colocviul internaţional EUROPA: Centru şi margine – Cooperare culturală transfrontalieră, Ediţia a IV-a (22-23 octombrie 2015), organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal de Cultură şi revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, îşi propune să realizeze astăzi o sesiune internaţională de comunicări – în secţiunea Promovarea literaturii și culturii europene, prin traduceri se vor prezenta un mare număr de lucrări științifice realizate de cercetători de la mai multe universități din țară și străinătate. Toate aceste lucrări vor fi publicate într-un volum ca supliment al revistei Studii de Știință și cultură; o Întâlnire lite­rară cu scriitori avându-l ca invitat de onoare pe Dl Ioan Moldovan – Directorul revistei Familia din Oradea şi lansarea cărţii:

Read more