Didactic Games as an Aid in Learning German

Didactic Games as an Aid in Learning German
Les jeux didactiques comme support pour l’apprentissage de la langue allemande
Jocuri didactice ca ajutor în învăţarea limbii germane
Didaktische Spiele als Lernhilfe im Deutschunterricht
Rodica Teodora BIRIŞ
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, Arad
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative
E-mail: birisrodica@yahoo.com

Abstract
The didactic game in German classes reduces the student’s fear and uncertainty, facilitates
the contact with his/her colleagues and develops communication skills in German language. In this
way four skills can be developed. Weaker students can prove their maximum potential doing such
games and exercises or, the contrary, to embarrass themselves in front of their colleagues. This last
option should be avoided by the teacher, who has to overlook that the game will become an aid in
practicing and developing skills. The game could be introduced in practicing vocabulary,
pronunciation and intonation, in writing, reading, in grammar and text comprehension.

Résumé
L’introduction du jeu dans le cadre des classes de langue allemande réduit la peur et
l’incertitude de l’élève ou de l’étudiant, facilite le contact avec les collègues et développe l’aptitude
de communication en allemand. Dans cette manière les quatre aptitudes peuvent être développées.
Les élèves moins avancés peuvent, par ce genre de jeux et exercices, prouver leur potentiel
maximum ou, au contraire, se donner le ridicule devant la classe.
Cette dernière variante doit être évitée par l’attention du professeur, qui doit prendre garde que le
jeu devienne un aide dans la pratique et le développement partiel des compétences, en tenant
compte du fait que le jeu peut être introduit dans la pratique du vocabulaire, de la prononciation et
de l’intonation, à l’écrit – lecture, à la grammaire et à la compréhension du texte.

Rezumat
Introducerea jocului în orele de limbă germană reduce teama şi nesiguranţa elevului şi al
studentului, uşurează contactul cu colegii şi dezvoltă aptitudinea de comunicare în limba germană.
În acest mod pot fi dezvoltate cele patru aptitudini. Elevii mai slabi pot prin astfel de jocuri şi
exerciţii să-şi dovedeacsă potenţialul lor maxim sau, dimpotrivă să se facă de râs în faţa clasei.
Această ultimă variantă trebuie evitată prin grija profesorului, care trebuie să aibă grijă ca jocul
să devină un ajutor în exersarea şi dezvoltarea parţială a competenţelor, ţinând cont de faptul că
jocul se poate introduce în exersarea vocabularului, a pronunţiei şi a intonaţiei, la scris-citit, la
gramatică şi la înţelegerea textului.

Citeste articolul