DIMENSIUNI EUROPENE ALE UNIVERSITĂłII DE VEST „VASILE GOLDIS” DIN ARAD

DIMENSIUNI EUROPENE ALE UNIVERSITĂTII DE VEST „VASILE GOLDIS” DIN ARAD

 

Anul calendaristic 2007 a insemnat pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad afirmarea

deplină in Aria Europeană Invătămantului Superior (EHEA) si Spatiul European al Cercetăii Stiintifice

(ERA).

In luna septembrie 2007, Universitatea noastră a devenit membrăa MAGNEI CHARTA

UNIVERSITATUM de la Bologna, de a căei statut european se bucurădoar 15 Universităti din Romania,

iar in luna noiembrie 2007 Universitatea de Vest „Vasile Goldis” a fost primităca membru cu drepturi

depline in „sociatia Universitătilor pentru Democratie –A.U.D.E.M.”, asociatie care cuprinde 200 de

Universităt de prestigiu din spatiul euro-atlantic, America de Sud, Australia si Asia.

Citeste articolul