EDITORIAL – Aurel ARDELEAN

Aurel ARDELEAN – Contribuţia majoră a învăţământului superior privat din România la formarea iniţială şi continuă a forţei de muncă / The Major Contribution of the Romanian Private Higher Education to the Initial and Continuous Workforce Formation