FRANCOFONIA SI DIVERSITATEA CULTURALĂ

FRANCOFONIA SI DIVERSITATEA CULTURALĂ

Aurel ARDELEAN

Univrsitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad

E-mail: rectorat@uvvg.ro

Ziua de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei, este o sansă de a promova ideea de

unitate, dincolo de frontiere geografice sau politice.

Rolul Parlamentelor in promovarea Francofoniei este să sprijine impactul culturilor in

procesul democratic al spatiului francofon, avand ca principii respectarea responsabilitătilor si

participării active.

Problemele cele mai importante care trebuie să ne preocupe sunt: promovarea diversitătii

culturale si a dialogului intre culturi, protejarea si reabilitarea parteneriatului cultural si

perfectionarea continuă a sistemului educativ in spatiul francofon. Toate acestea au menirea de a

contribui la ideea de solidaritate prin aproprierea intre culturi si popoare.

Citeste articolul