George C. Bogdan – mutual Romanian –French Relations

George C. Bogdan – mutual Romanian –French Relations

George C. Bogdan – correspondances roumano-françaises

George C. Bogdan – reciprocităţi româno-franceze

Doina BOGDAN – DASCĂLU

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara

E-mail:dascaludoina@yahoo.com

Abstract

Intellectuals in Banat have cultivated themselves under the influence of German-speaking cultural environment for a long time. Few were those who looked to Latinity, though. George C. Bogdan was among them. He studied in France and then tried to become an intermediary by providing information from the two countries with the help of articles and conferences. His contributions represent an important moment in the history of Romanian-French relations.

Résumé

Longtemps les intellectuels de Banat se sont formés sous l’influence du milieu culturel germanophone. Il y en a eu peu à s’orienter vers la latinité. Parmi ceux-ci, on remarque George C. Bogdan qui, après avoir étudié en France, s’est consacré à la médiation culturelle, fournissant aux lecteurs des deux pays de riches informations, par l’intermédiaire de ses articles et conférences. Ses contributions représentent un moment important dans l’histoire des relations culturelles roumano-françaises.

Rezumat

Intelectualii din Banat s-au format mult timp sub influenţa mediului cultural germanofon. Puţini au fost cei care au privit spre latinitate. Între aceştia se numără şi George C. Bogdan, care a studiat în Franţa şi, apoi, s-a străduit să devină un intermediar prin furnizarea de informaţii cititorilor din cele două ţări, cu ajutorul unor articole şi conferinţe. Contribuţiile sale reprezintă un moment important din istoria relaţiilor culturale româno-franceze.

Keywords: Lille, The Superior School of Journalism, “Reşiţa”, cultural intermediary, travel memorial

Mots-clés : Lille, Ecole Supérieure de Journalisme, ” Reşiţa “, médiateur culturel, mémoires de voyage

Cuvinte-cheie: Lille, Şcoala Superioară de Jurnalism, „Reşiţa”, intermediar cultural, memorial de călătorie

Read more