Grilă de evaluare

GRILĂ DE EVALUARE

 

Autor _______________________________________

Recenzor _____________________________

Titlul articolului: __________________________________________________________________

INSTRUCŢIUNI
Citiţi lucrarea/lucrările care vi s-a(u) alocat de două ori, o dată pentru a obţine o vedere de ansamblu asupra lucrării, şi a doua oară pentru a furniza o critică constructivă, pe care autorul o va utiliza atunci când îşi va revizui lucrarea. Răspundeţi la întrebările de mai jos.

ORGANIZARE (10%)

 1. Secţiunile de bază (Introducere, Concluzie, Bibliografie etc.) au fost adecvate? Da. Dacă nu, ce lipseşte?
 2. Autorul a utilizat bine subtitlurile pentru a clarifica secţiunile textului? Explicaţi.
 3. Materialul a fost structurat într-un mod logic, clar, uşor de urmărit? Explicaţi.

BIBLIOGRAFIE (15%)

 1. Autorul a citat sursele în mod adecvat şi corespunzător? Notaţi orice format incorect.
 2. Toate citările din text au fost listate în secţiunea alocată Bibliografiei? Notaţi orice discrepanţe.

GRAMATICĂ ŞI STIL (15%)

 1. Au existat greşeli gramaticale sau ortografice?
 2. Stilul autorului a fost clar? Paragrafele şi frazele au fost coezive?

CONŢINUT (60%)

 1. Autorul a rezumat şi discutat subiectul în mod adecvat? Explicaţi.
 2. Autorul a adus vreo contribuţie originală la lucrare? Explicaţi.
PUNCTAJ ACORDAT ______________________________

 

RECOMANDARE:

Articol:

 1. a) admis spre publicare în forma prezentată
 2. b) admis spre publicare cu modificări
 3. c) respins

 

GHID PENTRU EVALUATORI

 1. Evaluarea se face prin completarea fomularului intitulat GRILĂ DE EVALUARE şi se trimite electronic la redacţie;
 2. Durata unei evaluări nu poate depăşi 30 de zile;
 3. Evaluatorii vor ţine seama de conflictul de interese, urmând a se refuza în această situaţie;
 4. Evaluarea se realizează confidenţial, urmând ca evaluatorul să nu divulge conţinutul articolului, cât şi al evaluării, altor persoane în afara celor din redacţie;
 5. Evaluatorul va sesiza redacţia în cazul în care articolul este suspectat de plagiat.