Hypostatized Language: The Psychomechanics of Gustave Guillaume’s ‘langue’ and the Linguistics of Karl Bühler’s ‘parole’

Hypostatized Language: The Psychomechanics of Gustave Guillaume’s ‘langue’ and the Linguistics of Karl Bühler’s ‘parole’

La lingua ipostatizzata:La psicomeccanica della langue di Gustave Guillaume e la  linguistica della parole di Karl Bühler

Limba ipostatizată: Gustave Guillaume: psihomecanica limbii (langue) şi Karl Bühler: lingvistica cuvântului (parole)

Vincenzo PARDO

CAER EA 854, Université de Provence

E-mail: enzo.pardo@gmail.com

Abstract

With this contribution, reaching from the lessons of Gustave Guillaume, from its psychomechanic of the language s and from Karl Bühler, whose theoretical reflections rotate around an instrumental and representative model of the language facts, we propose to highlight the fact that linguistics, or at least a not negligible part of it, has remained berthed to an immobile conception of the language, to “saying without to listen”, neglecting completely the fundamental role of the reception in the concrete event linguistic, in the speech.

Rezumat

Prin această contribuţie, pornind de la lecţiile lui Gustave Guillaume, de la psihomecanica limbii şi de la Karl Büuhler, ale cărui reflecţii teoretice se rotesc în jurul modelului instrumental şi reprezentativ al faptelor de limbă, propunem evidenţierea faptului că lingvistica sau, cel puţin, o parte deloc neglijabilă a acesteia, a rămas legată de o concepţie imobilă asupra limbii, de „zicerea fără de ascultare”, neglijând total rolul fundamental al recepţiei în faptul lingvistic concret, în vorbire.

Key- words: Bühler, Guillaume, language, speech, motivation.

Mots-clés: Bühler, Guillaume, langue, parole, motivation, langage.

Cuvinte cheie: Bühler, Guillaume, limbă, vorbire, motivaţie.

Citeste articolul