I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Ştefan GENCĂRĂU 7

Graţiela BENGA 9

Romanian poetry in the early 2000’s: some aesthetical and ontological aspects

La poésie roumaine du début des années 2000: quelques aspects esthétiques et ontologiques

Poezia românească la începutul anilor 2000: câteva aspecte estetice şi ontologice

 

Sorin IVAN 15

Amidst good and evil in the fight with history and ideologies. poetry as a means of changing the world, as a way of being and surviving

À mi-chemin entre le bien et le mal dans la lutte contre l’histoire et les idéologies. la poésie comme moyen de changer le monde, comme mode d’existence et de survie

La mijloc de bine şi de rău în lupta cu istoria şi ideologiile. Poezia ca mijloc de a schimba lumea, ca mod de existenţă şi de supravieţuire

 

Şerban AXINTE 25

Paradigms of the Romanian forms of reinforcement

Paradigmes de renouvellement des formes romanesques

Paradigme ale înnoirii formelor româneşti

 

Viviana MILIVOIEVICI 33

Mircea Eliade in Italy

Mircea Eliade en Italie

Mircea Eliade în Italia

 

Florica FAUR 43

Ştefan Aug. Doinaş – the man in the shadow of posterity

Ştefan Aug. Doinaş – l’homme dans l’ombre de la postérité

Ştefan Aug. Doinaş – omul din umbra posterităţii

 

Maria NENADIĆ 51

Zenitism and the Romanian publications

Zenitismul şi publicaţiile româneşti

Olimpia VARGA 59

Ovidius in a Dobrujan literary history

Ovidius dans une histoire littéraire dobroudjan

Ovidius într-o istorie literară dobrogeană

Ştefan – Iaroslav DANIEL 65

Socio-cultural patterns and national behavior. Study case: the foundation of the former Saint-Domingue french colony

Matrici socio-culturale şi comportament naţional. Studiu de caz: întemeierea fostei colonii franceze Saint-Domingue