II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Rodica BIRIŞ 71

Radim BAČUVČÍK, Petra BAČUVČÍKOVÁ 73

When sweets laugh. A case analysis of the laughing products in tv advertisments

Wenn die bonbons lachen. Eine fallanalyse des lachenden produkte in der fernsehwerbung

Când bomboanele râd. Un studiu de caz asupra produselor care provoacă râsul într-o reclamă TV

 

Rodica Teodora BIRIŞ, Alesya LEONTYEVA 79

The globalisation of business German

Globalisierung der deutschen geschäftssprache

Globalizarea limbii germane comerciale

 

Alexandru CIZEK 85

”If you don’t have an elder, buy him!”. Considerations based on the dialogue between two wisemen from the diaspora of the Romanian writing

“Wenn man keine senioren hat, soll man sie kaufen!” Meinungen zu dem episolaren dialog zwischen zwei gelehrten aus der diaspora der rumänischen schrift

« Dacă n-ai un bătrân, să îl cumperi! ». Consideraţii pe marginea dialogului epistolar între doi înţelepţi din diaspora scrisului românesc