III. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

III. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Rodica BIRIŞ 133

Hans W. GIESSEN 135

The media. performance, a theoretic perspective over the learning process based on media elements

Medium, performanz, inhalt: eine theoretische metastudie zum mediengestützten lernen

Media. performanţă, o perspectivă teoretică asupra procesului de învăţare bazat pe elemente media

 

Rodica Teodora BIRIŞ, Angela JIREGHIE 147

The importance of the german language as a mean of communication

Die rolle der deutschen sprache, als wichtiger kommunikationsmittel

Rolul limbii germane, ca mijloc important de comunicare

 

Ivana PAJIĆ 155

The way migrants are speaking about the country of origin

Wie der migrant das herkunftsland erzählt

Felul în care vorbesc migranţii despre ţara de origine