ÎN CONTINUITATEA TEORIEI GUILLAUMIENE: INTEGRAREA ÎN SISTEMUL DE LIMBĂ A MODULUI PATIC ŞI A MODULUI GNOSIC DEFINITE DE CĂTRE ERWIN STRAUS

IN THE CONTINUITY OF THE GUILLAUMIAN THEORY: THE
INTEGRATION OF THE PATHIC MODE AND THE GNOSTIC MODE
DEFINED BY ERWIN STRAUS IN THE SYSTEM OF TONGUE

DANS LE PROLONGEMENT DE LA PENSÉE
GUILLAUMIENNE L’INSCRIPTION DANS LE SYSTÈME DE LA LANGUE
DU PATHIQUE ET DU GNOSIQUE DÉFINIS PAR ERWIN STRAUS

ÎN CONTINUITATEA TEORIEI GUILLAUMIENE: INTEGRAREA ÎN
SISTEMUL DE LIMBĂ A MODULUI PATIC ŞI A MODULUI GNOSIC
DEFINITE DE CĂTRE ERWIN STRAUS

 

Abstract
In the continuity of the Guillaumian theory: the integration of the pathic mode and the gnostic mode defined by Erwin Straus in the system of tongue.
This paper argues that the pathic mode and the gnostic mode, two key-notions coined by the German psychiatrist Erwin Straus, can be envisaged in the light of the Guillaumian theory. The pathic mode refers to the sheer sensing of phenomena, which is to immediate, preverbal communication, whereas the gnostic mode has to do with perception through the logic of thought processes and language. The grammatical reading of Malcolm Lowry’s short-story, Elephant and Colosseum, will show how an animal metaphor may articulate these two modes within a writer’s discourse.

Résumé
Dans le prolongement de la pensée guillaumienne : l’inscription dans le système de la langue du pathique et du gnosique définis par Erwin Straus.
Cet article entend démontrer que la dimension pathique et la dimension gnosique, deux notions-clés définies par le psychiatre allemand Erwin Straus, peuvent être envisagées dans la perspective de la théorie guillaumienne. La dimension pathique concerne le sentir pur des phénomènes, c’est-à-dire la communication préverbale immédiate, alors que la dimension gnosique relève de la perception des phénomènes par le biais des processus de la pensée et de la langue. La lecture grammaticale de la nouvelle de Malcolm Lowry, Elephant and Colosseum, décrit la manière dont une métaphore animalière peut articuler ces deux modes dans le discours de l’écrivain.

REZUMAT
În continuitatea teoriei Guillaumiene: integrarea modului patic şi a modului gnostic definite de către Erwin Straus în sistemul de limbă.
Această lucrare argumentează faptul că dimensiunea patică şi dimensiunea gnostică, două noţiuni cheie definite de către psihiatrul german Erwin Straus, pot fi considerate în lumina teoriei Guillaumiene. Modul patic se referă simţirea clară a fenomenelor, care este de nemijlocit, comunicare preverbală, având în vedere că modul gnostic are de-a face cu percepţia prin logica proceselor de gândire şi vorbire. Lectura gramaticală a lui Malcolm Lowry, Elephant and Colosseum, va arăta cum o metaforă animală poate articula aceste două moduri in discursul unui scriitor.

Key words: the pathic mode / the gnostic mode / sheer sensing / perceiving / patience

Mots-clés: dimension pathique / dimension gnosique / sentir pur / percevoir / patience

Cuvinte cheie: dimensiune patică / dimensiune gnosică / sentiment pur / percepere / răbdare

Read more