Le genre des titres et noms de métiers en français et en italien

Le genre des titres et noms de métiers en français et en italien
The gender of the name’s Titles and jobs in French and Italian

Genul titlurilor şi numelor de meserii în franceză şi italiană
Sophie SAFFI et Katiuscia FLORIANI
(Aix-Marseille Université, CAER EA 854,
sophie.saffi@univ-provence.fr, kappa_effe@yahoo.it

Abstract
In French, the masculine and feminine have become categories that are independent from animation and sex. This generalization was facilitated by the extraction and anterior displacement of the mark in relation to gender semanteme. The Italian morphology is yet intrinsically linked to the lexical meaning in the word. We present our theoretical assumptions and present the results of a
survey conducted in Calabria.

Rezumat.

În limba franceză, masculinul şi femininul au devenit categorii independente de animaţie şi sex. Această generalizare a fost facilitată de extragerea şi deplasarea anterioară a mărcii în legătura cu semantema de gen. Morfologia italiană este încă intrinsec legată de înţelesul lexical al cuvântului. Prezentăm ipotezele noastre teoretice şi rezultatele unui studiu realizat în Calabria.

Key-words: feminization, gender, vocabulary, French, Italian
Cuvinte cheie: feminizare, gen, vocabular, franceză, italiană

Citeste articolul