LOREDANA PUNGĂ (ed.) Language in Use: Metaphors in Non-Literary Contexts, Cambridge Scholars Publishing 2016

LOREDANA PUNGĂ (ed.)
Language in Use: Metaphors in Non-Literary Contexts, Cambridge Scholars
Publishing 2016

 

Metafora este unul din fenomenele limbajului care ne înconjoară în fiecare clipă. Gândirea metaforică este cea care, în viaţa de zi cu zi, ne ajută să dăm sens şi să structurăm realitatea, să filtrăm şi să determinăm ceea ce vedem şi simţim. Filosofii limbajului, teoreticienii literaturii, scriitorii şi lingviştii au meditat îndelung la ce înseamnă metafora, de la scopul ei elementar decorativ până la misiunea de a estetiza vorbirea şi scrisul în ansamblu. De ce este necesară metafora? Cum funcţionează ea? Ce fel de nivel al cunoaşterii poate fi accesat prin intermediul metaforei? Care sunt limitele ei? La urma urmei, ce este metafora? Acestea sunt câteva din întrebările pe care le lansează Loredana Pungă în volumul de faţă, dedicat metaforei în contexte non-literare, aşteptând răspunsurile, din perspectivă transdisciplinară, a 16 specialişti din România, Ungaria şi Serbia care abordează fenomenul în cheia lingvisticii, analizei discursului, studiilor literare, culturale şi de film.

Read more