MANUSCRIS GĂSIT ÎNTR-O STICLĂ ŞI CUIRASATUL „TOD”: O PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ ASUPRA SIMBOLULUI ACVATIC

MS. FOUND IN A BOTTLE AND BATTLESHIP “TOD”:
A COMPARATIVE PERSPECTIVE OF THE SYMBOL OF WATER

MANUSCRIT TROUVÉ DANS UNE BOUTEILLE ET LE CUIRASSÉ «TOD»:
UNE PERSPECTIVE COMPARATIVE SUR LE SYMBOLE DE L’EAU

MANUSCRIS GĂSIT ÎNTR-O STICLĂ ŞI CUIRASATUL „TOD”:
O PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ ASUPRA SIMBOLULUI ACVATIC

 

Abstract
The aim of this paper is to compare, based on critical sources (i.a. Gaston Bachelard’s and Mircea Eliade’s perspective on the symbol of water), the short stories ‘MS. Found in a Bottle’ (1833) by 19th century American writer Edgar Allan Poe, whose work is included in the subgenre Dark Romanticism, and “Battleship Tod” (1954) by 20th century Italian writer Dino Buzzati, whose writings are associated with magical realism.

Résumé
L’objectif de cet article est de comparer, sur la base de sources critiques (i.a. la perspective sur le symbole de l’eau de Gaston Bachelard et Mircea Eliade), les nouvelles «Manuscrit trouvé dans une bouteille» (1833) de l’écrivain américain du XIXe siècle Edgar Allan Poe, dont l’œuvre est incluse dans le sous-genre romantisme noir, et «Le cuirassé Tod» (1954) de l’écrivain italien du XXe siècle Dino Buzzati, dont les écrits sont associés avec le réalisme magique.

REZUMAT
Scopul acestei lucrări este de a compara, bazându-mă pe surse critice (i.a. perspectiva asupra simbolului acvatic a lui Gaston Bachelard şi Mircea Eliade), povestirile „Manuscris găsit într-o sticlă” (1833), a scriitorului american din secolul al XIX-lea Edgar Allan Poe, a cărui operă este inclusă în subgenul romantism întunecat, şi „Cuirasatul Tod” (1954) a scriitorului italian din secolul al XX-lea Dino Buzzati, ale cărui scrieri sunt asociate cu realismul magic.

Key words: short story, the fantastic, symbol, water, Charon.

Schlüsselwörter: nouvelle, le fantastique, symbole, eau, Charon

Cuvinte cheie: povestire, fantasticul, simbol, apă, Caron.

Read more