Nicolae RÂMBU – The Value of Feeling and the Feeling of Value, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010

Nicolae RÂMBU – The Value of Feeling and the Feeling of Value, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010

Nicolae RÂMBU – Valoarea sentimentului şi sentimentul valorii, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010

Vasile MAN

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

vasileman@yahoo.com

Personalitate remarcabilă a culturii româneşti actuale, Nicolae RÂMBU este profesor la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, titular al cursurilor de Filosofie clasică germană, Axiologie, Filosofia culturii şi Comunicare interculturală. A publicat lucrări de specialitate în ţară şi în străinătate, printre care: Attraverso le ceneri dei valori. Saggi sull’impossibile neutralità assiologica, Seneca Edizioni, Torino, 2008; Axiologissche Unangemessenheiten. Beitäge zur Kulturphilosophie, Logos Verlag, Berlin, 2007; Tirania valorilor. Studii de filosofia culturii şi axiologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, lucrare distinsă cu premiul „Mircea Florian” al Academiei Române.

Prof. univ. dr. Mircea Râmbu este editor-şef al prestigioase reviste ieşene Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, revistă indexată ISI.

„Într-o lectură lejeră, dar cu o finalitate hermeneutică punctuală”, după cum arată, în prezentarea cărţii, Alexandru Barboc, „demersurile sub semnul Valorii sentimentului şi sentimentul valorii pun în atenţie o latură vizibilă în fenomenul cultural contemporan: odată cu sesizarea unei schimbări în tipologia ordinii, faptul de a fi valoric devine axiologic complementar cu cel de a nu fi sau de a fi altfel, ambele situaţii fiind în mod egal posibile pentru una şi aceeaşi ipostază ontologică şi deschizând alt orizont de semnificaţie decât cel al unui univers centrat în pozitivitatea valorilor”. Pentru Nicolae Râmbu, filosofia este un medic al culturii.

Volumul Valoarea sentimentului şi sentimentul valorii se deschide cu un scurt poem: Către cartea mea, de Gotthold Ephraim LESSING (în traducerea lui Lucian Blaga), ale cărui prime două versuri sunt:

 

„Cartea mea, inima-mi spune,

E şi bună, e şi rea…”

 

Cuprinsul cărţii este structurat în şapte teme, sugerând cele şapte zile biblice ale Facerii lumii, aici parcurgând – în plan filosofic – marile aspiraţii soldate cu înălţări şi decăderi ale spiritului uman: 1. Don Quijote sau despre falimentul axiologic al vieţii (cu „Luciditatea după înfrângere”); 2. Filosofia lui Casanova (cu „Filosofia ca aventură”); 3. Meditaţii axiologice despre Werther („O carte ca o „sinucidere amânată”); 4. Wilhelm Meister. Despre valorile formării (despre destin şi „Arta de a trăi”); 5. Barbaria interpretării (cu „Libertatea de interpretare şi inechitatea hermeneutică”); 6. Despre inutilitatea înţelepciunii (în care viaţa este privită ca o afacere, iar filosofia ca terapie); 7. Nihilismul ca maladie axiologică (în care filosofia este privită ca tratat de convalescenţă pentru „Bolnavi şi medici ai culturii”).

Fiecare temă dezbătută şi aprofundată se încheie cu o bogată bibliografie de specialitate. Lectura volumului Valoarea sentimentului şi sentimentul valorii oferă cititorului ample reflecţii şi meditaţii asupra destinului şi existenţei umane.

Astfel, după cum afirmă autorul „luciditatea provine întotdeauna din eşec, din înfrângere şi din disperare”. Faţă de care, în ton optimist, am putea spune că şi înfrângerile fac parte din succes. Unii însă, din superficialitate, privesc filosofia ca pe o aventură.

Deşi există divergenţe între părerile personale ale filosofilor, ei au aceeaşi convingere în ceea ce priveşte supremaţia şi eficienţa gândirii umane, iar frumosul artistic face parte din valorile culturii omeneşti, alături de valoarea economică şi teoretică, politică, morală şi religioasă – ce se constituie în tot atâtea ramuri ale filosofiei.

Eseurile filosofice din Valoarea sentimentului sau sentimentul valorii surprind cele mai profunde trăiri umane, în care contradicţia legitimează actul creaţiei.