Open Access

OPEN ACCESS POLICY of our journal

Our journal “Studia Universitatis Vasile Goldis – Seria Stiinte Economice” is an academic journal that allows open access to readers. It is available online to readers without financial, legal or technical barriers, on the principle to maintain the integrity of the content of the article.

Politica de ACCES DESCHIS a revistei

Revista noastra “Studia Universitatis Vasile Goldis – Seria Stiinte Economice” este o revistă academică care permite accesul liber, fiind disponibilă cititorilor on-line fără bariere de ordin financiar, legal sau tehnic, pe baza principiului menţinerii integrităţii conţinutului articolului.