OPERA LUI IOAN SLAVICI ÎN VIZIUNE CINEMATOGRAFICĂ

OPERA LUI IOAN SLAVICI IN VIZIUNE CINEMATOGRAFICĂ

IOAN SLAVICI’S WORK IN A CINEMATOGRAPHY VIEW

Emil SIMĂNDAN

FundaŃia „Ioan Slavici” Arad

Abstract

In the current research we have watch the way in which the directors , scriptwriters and

Rumanian actors have interpreted the fiction of the great classic of Romanian literature Ioan

Slavici , throughout film the novels “ Moara cu noroc” , “Padureanca” and “Mara”.

Key words

: writer, work, novel, director, scriptwriter, actor, episodes, movie, complexity.

Cuvinte cheie

complexitate.

: scriitor, operă, nuvelă, roman, regizor, scenarist, actor, episoade, film,

Citeste articolul