PARTICIPII ŞI INFINITIVE ÎN ENGLEZĂ

PARTICIPLES AND INFINITIVES IN ENGLISH

PARTICIPES ET INFINITIFS EN ANGLAIS

PARTICIPII ŞI INFINITIVE ÎN ENGLEZĂ

 

Abstract
Our research is focused on the analysis of the syntagmatic structure of the different kinds of concepts belonging to the different parts of speech and it aims to explain their syntactic valence. This study of the conceptual structure of these two different types of concepts describes the notions and the relations that characterize them and provide for their valency.

Résumé
Notre étude est axée sur l’analyse de la structure syntagmatique des concepts appartenant aux différentes parties du discours et elle vise à rendre compte de leur valence syntaxique. Cette analyse de la structure conceptuelle de ces deux types de concepts de l’anglais identifie les notions et les relations qui les caractérisent et leur confèrent leur valence.

REZUMAT
Cercetarea noastră este îndreptată asupra analizei structurii sintagmatice a diferitelor tipuri de concepte aparţinând diferitelor părţi ale discursului scopul fiind de a explica valenţa sintactică. Acest studiu al structurii conceptuale a acestor două tipuri de concepte diferite descrie noţiunile şi relaţiile care le caracterizează şi dau curs valenţei lor.

Key words: designation, predicate, verb, voice, aspect

Mots-clés: désignation, prédicat, verbe, voix, aspect

Cuvinte cheie: denumire, predicat, verb, voce, aspect

Read more