RECEPTAREA POSTMODERNISTĂ ÎN ROMÂNIA REFLECTATĂ ÎN OPERA LUI MALCOM BRADBURY

RECEPTAREA POSTMODERNISTĂ ÎN ROMÂNIA REFLECTATĂ ÎN OPERA LUI MALCOM BRADBURY

 

POSTMODERNIST RECEPTION IN ROMANIA REFLECTED IN THE LITERARY OUTPUT OF MALCOM BRADBURY

 

Stancuta LAZA

Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative

str. Unirii nr. 3, e-mail: lazastancuta@yahoo.com

 

Abstract

            În lucrarea de mai sus am încercat să definesc pe larg postmodernismul şi impactul acestuia asupra lumii literare contemporane, exemplificând prin operele unui scriitor britanic de success, Malcom Bradbury, renumit nu doar în ţara sa de origine dar şi peste hotare, cu precadere în România. Postmodernismul este o mişcare artistică, o filosofie sau o condiţie existenţială, apărută după modernism sau ca o reacţie faţă de acesta. Pe de altă parte, el reprezintă un set de reacţii, de ordin intelectual, cultural, artistic, academic, sau filosofic la condiţia postmodernităţii. O parte din opera lui Malcom Bradbury a fost tradusă în limba română, bucurându-se de un enorm success, atât în rândul tinerilor care se amuză pe seama relaţiilor interpersonale pe care autorul le trasează între personaje, cât şi în rândul adulţilor sau persoanelor ce aparţin unor structuri sociale diferite. Autorul parodiază viaţa academică, ironizează relaţiile umane, evidenţiază aspecte ale comunismului atât de familiare românilor.

 

Key Words: Modernism, Postmodernism, university, academic life, mockery, humour, irony, literary criticism

Cuvinte cheie: modernism, postmodernism, universitate, viaţa academică, parodie, umor, ironie, critica literară

Citeste articolul