Receptarea scriitoarei Iris Murdoch în critica literară românească

Receptarea scriitoarei Iris Murdoch în critica literară românească

 

The reception of Iris Murdoch by the Romanian literary critiCISM

 

Marinela cojocariu

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 94-96

E-mail: marinelacojocariu@yahoo.com

 

Abstract

The article outlines and elaborates on the reception that the novels of noted British novelist Iris Murdoch have received in the Romanian literary criticism. Generally speaking the writer enjoyed a considerable success with literary specialists who felt challenged by the abundance of characters, each minutely described. Special attention is given in this article to the ever-lasting problem of translation routinely summarized as “to translate is to betray”, as well on the impact of the translation on critical responses, especially in the case of her first novel Under the Net.  Articolul prezintă aspecte general ale receptării romanelor cunoscutei scriitoare britanice Iris Murdoch de critica literară românească. Autoarea s-a bucurat de un succes extraordinar în rândul criticilor de specialitatea care s-au arătat interesaţi în special de numărul mare de personaje, fiecare descris minuţios. Articolul acordă o atenţie deosebită problemei calităţii traducerilor, întrucât „a traduce înseamnă a trăda”, precum şi impactului pe care traducerea primului roman „Prins în Mreje” avut-o asupra reacţiei criticilor români. 

 

Keywords: Murdoch, translation, novels, reception, literary criticism

Cuvinte cheie:  Murdoch, traducere, romane, receptare, critică literară

Citeste articolul