Resurse Lingvistice Pentru Descrierea Lexicografică A Unităţilor Frazeologice. Model De Aplicare Pe Frazeografia Bilingva Germana Din Romania

LINGUISTIC RESOURCES FOR THE LEXICOGRAPHICAL DESCRIPTION OF PHRASEOLOGICAL UNITS. APPLICATION MODEL ON THE GERMAN BILINGUAL PHRASEOGRAPHY OF ROMANIA

LINGUISTISCHE ZUGÄNGE ZUR PHRASEOGRAFISCHEN BESCHREIBUNGSPRAXIS.EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR DIE RUMÄNISCHE BILINGUALE PHRASEOGRAFIE MIT DEUTSCH

RESURSE LINGVISTICE PENTRU DESCRIEREA LEXICOGRAFICĂ A UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE. MODEL DE APLICARE PE FRAZEOGRAFIA BILINGVA GERMANA DIN ROMANIA

 

AbstractWithin the context of multilingualism promotion in Europe, we find the preoccupation with the development of bilingual phraseography in Romania quite opportune for integrating this branch into the international circuit and for promoting the Romanian language in the German-speaking area. The aim of the article is not determined only by the current situation of the bilingual German phraseography in Romania but also by the international dynamics of lexicographical research. Devising appropriate theoretical and methodological bases for the use of bilingual phraseography which to correspond with modern lexicography requirements falls under the pressing concerns of the international lexicographical and phraseological research.

Zusammenfassung
Vorliegender Beitrag reiht sich in die aktuelle lexikografische Diskussion zur Erstellung phraseologischer Wörterbücher verschiedener Sprachenpaare ein und präsentiert Überlegungen zu einem neuen zweisprachigen phraseologischen Wörterbuch Deutsch-Rumänisch. Deutlicher als früher wurden Fragen der Phraseologie im Wörterbuch verstärkt aus der Perspektive des Wörterbuchbenutzers und seiner Bedürfnisse erörtert. Der Beitrag geht daher exemplarisch auf die Schwierigkeiten der lexikografischen Erfassung und Darstellung phraseologischer Einheiten ein und zeigt auch Impulse für die Neugestaltung der künftigen rumänischen bilingualen phraseografischen Praxis mit Deutsch auf.

Rezumat
În contextul eforturilor de promovare a multilingvismului în Europa considerăm oportună preocuparea pentru dezvoltarea şi modernizarea frazeografiei bilingve româneşti. Este important să fim prezenţi în lexicografia europeană cu dicţionare bilingve elaborate pe metodologii moderne atât pentru extinderea ariei de consultanţă, înlăturarea inconsecvenţelor, încadrărilor discutabile şi scăpărilor din dicţionarele anterioare, cât şi pentru promovarea limbii române în spaţiul european.

Key words:phraseologism, lexicographical exposure, bilingual phraseography, phrasebook dictionary

Schlüsselwörter:Phraseologismus, lexikografische Darbietung,bilinguale Phraseografie,phraseologisches Wörterbuch

Cuvinte cheie:frazeologism, expunere lexicografică, frazeografie bilingvă, dicţionar frazeologic

Read more