Romanian press about life concert of Timişoara inter-war period

Romanian press about life concert of Timişoara inter-war period
Presa românească despre viaţa de concert a Timişoarei interbelice
Lava BRATU
Universitatea de Vest – Timişoara
lava.bratu@gmail.com

Abstract
The musical chronicles from interwar period impresses trough the great names of artists
who have sung in Timisoara and the militancy of the musical editors. This way it is announced the
great availability of Romanian musical art to connect the western art and to recover the historcal
retardation wich separated us, and, not least, the people ability to communicate through the
common language of art.
Rezumat
Cronicile muzicale din perioada interbelică impresionează prin numele sonore de artişti
care au cântat la Timişoara şi, de asemenea, prin militantismul redactorilor muzicali. Implicit, se
constată marea disponibilitate a artei muzicale româneşti de a se conecta la arta occidentală şi de
a recupera retardul istoric care ne separa, şi, nu în ultimul rând, capacitatea oamenilor de a
comunica prin limbajul comun al artei.

Keywords: symphonic concert, chamber music, artists, public, musical reviews
Cuvinte cheie: concert simfonic, muzică de cameră, solişti, public, cronici muzicale

 

Citeste articolul