SCRISOARE CĂTRE DEPARTE

SCRISOARE CĂTRE DEPARTE

Francisc SCHNEIDER

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad

Facultatea de Medicină

Str. Ferleacului Nr. 1-3, Tel/Fax: 0257/212204

E-mail: medicina@uvvg.ro

Abstract

ESSAY: Letter to far. Biographical novel of the medical and scientific career of the

illustrious romanian urologist with large international recognition, with formative and affirmation

stages until passing away. Concomitant are also evoked important personalities of the romanian

medical sciences.

ESEU: Scrisoare către departe. Evocare romanŃată a carierei medicale si stiinŃifice a

ilustrului urolog roman cu largă recunoastere internaŃională, cu etapele formative, de afirmare pana

la trecerea in nefiinŃă. Concomitent sunt evocate si mari personalităŃi ale stiinŃelor medicale

romanesti.

Cuvinte cheie:

evocare, carieră medicală, urolog, personalităŃi, chirurg.

Citeste articolul