SEMNIFICANT ŞI FRONTIERE SOCIOLINGVISTICE: CAZURILE VERLAN-ULUI ŞI A VESRE-ULUI

SIGNIFICANT AND SOCIOLINGUISTIC BORDERS: THE CASES OF THE VERLAN AND THE VESRE

SEMNIFICANT ŞI FRONTIERE SOCIOLINGVISTICE: CAZURILE VERLAN-ULUI ŞI A VESRE-ULUI

 

Abstract
The verlan (“back slang” of France) and the vesre (Peru, Argentina, Uruguay) constitute at the same time a significant formal manipulation and a linguistic encoding by syllabic inversion. It represents de facto, in every area, the construction of a voluntary sociolinguistic border based on precise parameters and factors. And the analysis of the signifier, in particular its submorphemics constituents, can be interesting in these two cases to reveal secondary functions such as a better adequacy between meaning and form, to which the respectives standard languages (French and Spanish) cannot aspire.

REZUMAT
Verlan-ul (Franţa) şi vesre (Peru, Argentina, Uruguay) sunt în acelaşi timp o manipulare formală şi un criptaj lingvistic prin inversiune silabică. Aceasta reprezintă de fapt, în fiecare arie, crearea unei frontiere sociolingvistice voluntare având la bază parametri şi factori precis stabiliţi. Analiza semnificantului, în mod special a constituenţilor săi submorfologici, poate să se dovedească interesantă în aceste două cazuri, pentru a decela funcţiile secundare, precum şi pentru o mai bună adecvare între sens şi formă, spre care respectivele limbi standard (franceza şi spaniola) nu pot aspira.

Key words: French back slang, vesre, sociolinguistics borders, signifier, submorphemic

Cuvinte cheie: Verlan, vesre, frontiere sociolingvistice, semnficant, submorfologie

Read more