STUDIEREA LIMBII ROMÂNE, O NECESITATE PENTRU STUDENŢII STRĂINI

THE STUDY OF ROMANIAN, A NECESSITY FOR FOREIGN STUDENTS

STUDIEREA LIMBII ROMÂNE, O NECESITATE PENTRU STUDENŢII STRĂINI

 

Abstract
In Romania there is a true tradition of teaching Romanian to foreign students who come to our country to study medicine. In their academic teaching work, Romanian language teachers have developed various teaching materials and effective strategies that enabled them to form generations of good doctors, mainly from the Arab countries. Integrating the medical vocabulary into a broader linguistic context was one of the successful strategies used in teaching Romanian in our universities.

Rezumat
În România există o adevărată tradiţie a predării limbii române studenţilor străini care vin aici să studieze medicina. În activitatea lor didactică, profesorii de limba română din mediul universitar au elaborat diverse materiale didactice şi strategii eficiente prin care au putut forma generaţii de medici buni proveniţi în special din ţarile arabe. Integrarea vocabularului medical într-un context lingvistic mai larg a fost una dintre strategiile de succes folosite în activitatea didactică din universităţile noastre.

Keywords: Romanian language, tradition, medical vocabulary.

Cuvinte cheie:limba română, tradiţie, vocabular medical

Read more