„Studii de Știință și Cultură”, Volumul XV, Nr. 4, Decembrie 2019 – CONTENTS / SOMMAIRE / CUPRINS

I. ROMAN CULTURES – ROMANIAN CULTURE / CULTURES ROMANES – CULTURE ROUMAINE / CULTURI ROMANICE – CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinators/Coordinateurs/Coordonatori:

Alvaro ROCCHETTI, Viviana MILIVOIEVICI              7                                                              

Alvaro ROCCHETTI          9

The evolution of the verbal system from Latin to Romance languages: equilibrium / imbalance between the times that express the past and those that express the future

L’évolution du système verbal du latin aux langues romanes: équilibre / déséquilibre entre les temps qui expriment le passe et ceux qui expriment le futur

Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC                        17

Romanian researchers. French language and literature

Les chercheurs roumains. Langue et littérature française

Cercetătorii români. Limba și literatura franceză

Alexandra Roxana MĂRGINEAN               23

Language in the Protagonist’s Philosophy of Love and Identity in David Levithan’s Every Day

Le langage de la philosophie de l’amour et de l’identité dans le cas du protagoniste du roman A comme aujourd’hui de David Levithan

Limbajul filozofiei iubirii şi identităţii în cazul protagonistului din romanul Zi după zi de David Levithan

Felicia CENUȘĂ                   37

Anti-utopic projections in the prose of the Republic of Moldova

Projections anti-utopiques dans la prose de la République de Moldavie

Proiecții antiutopice în proza din Republica Moldova

Maria HOLHOȘ                  45

The significance of irony in the novel Some peasants, by Dinu Săraru

Significations de l’ironie dans le roman Niște țărani, de Dinu Săraru

Semnificații ale ironiei în romanul Niște țărani, de Dinu Săraru

 II. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE – ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE / LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE – LANGUE ET CULTURE ROUMAINE / LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ – LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

Virginia POPOVIĆ              53

Virginia POPOVIĆ                          55

Clocotrism, an Important Neo Avant-garde Movement in Serbia and the Concept of Word

Clocotrism, un curent important de avangardă în Serbia și concepția de cuvânt

III. SCIENTIFIC CULTURE / CULTURE SCIENTIFIQUE / CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

Eugen GAGEA                     63

Doru SINACI                                   65

Landmarks of Arad County cultural past

Repere din trecutul cultural al județului Arad

Florica RANTA CÂNDEA              71

After 30 years… or poems for eternity

Après 30 ans… ou poèmes pour l’éternité

După 30 de ani sau… poezii pentru eternitate

Emanuel BĂLAN                     75

Evacuation of Jews from Roman county villages, in 1941

Évacuation des juifs des villages du comté Roman, en 1941

Evacuarea evreilor din satele județului Roman, în 1941

IV. BANAT STUDIES / ÉTUDES DE BANAT / STUDII BANATICE

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

Viviana MILIVOIEVICI                            87        

Viviana MILIVOIEVICI                89

Certain considerations concerning the studies of Folklore in the publicist work of Eugen Todoran

Quelques considérations sur les études de folklore dans l’œuvre journalistique d’Eugen Todoran

Câteva considerații asupra studiilor despre folclor în opera publicistică a lui Eugen Todoran

Delia BADEA                        95

In Memoriam – Mircea Serbanescu: 100

In Memoriam – Mircea Șerbănescu: 100

In Memoriam – Mircea Șerbănescu: 100

Ana-Maria RADU-POP, Gabriel BĂRDĂȘAN                99

The Consciousness of the Linguistic Belonging of the Romanians from the South of the Danube. Case Study: The Istro-Romanians

Conștiința apartenenței lingvistice a românilor sud-dunăreni. Studiu de caz: istroromânii

 V. BOOK REVIEWS / CRITIQUES DE LIVRES / RECENZII

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

Emilia PARPALĂ                   107  

Dumitru MIHĂILESCU                 109

Vasile Man, Viviana Milivoievici, „Studii de Știință și Cultură” – revistă internațională de filologie. 15 ani de apariție continuă, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2019, 216 p.

Vasile MAN                  113

Metafora luminii. Viviana Poclid Dehelean, Albastru-Infinit / Blue-Infinite, Prefață la versiunea în limba engleză de Ioana Nistor, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2019, 189 p.

Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU                        115

Literatură şi film – complementarități semiotice. Cristina Scarlat, F. F. Coppola & Mircea Eliade. Tinerețe fără tinerețe. O perspectivă dinspre România, București, Editura Eikon, 2018

Viviana MILIVOIEVICI                117

Brândușa Juică, Privind spre copilărie. Considerații despre literatura română pentru copii și tineret, scrisă în Voivodina, Republica Serbia, Panciova, Editura Libertatea, 2018, 176 p.

Instructions for Authors                             119     

Instructions pour les auteurs                   122     

Instrucţiuni pentru autori                         125                                                              

Subscriptions                                                  129                                                                              

Abonnements                                                  129                                                                           

Abonamente                                                    130     

Read more…