SUPERSTIŢII ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE

EUROPEAN AND ROMANIAN SUPERSTITIONS

SUPERSTIŢII ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE

 

AbstractSuperstitions are deeply rooted in the Romanian way of life, both in cities and villages. There are superstitions which accompany us every important moment of our existence, sometimes influencing the decisions we make. Although their origin cannot be traced clearly, we can analyze the way they found their place and perpetuated in the Romanian mentality. Being specific to a much larger territory, superstitions were modified throughout time and they were adapted to the Romanian mentality.

Rezumat
Superstiţiile s-au impregnat adânc în modul de a fi al românilor, atât la oraş, cât şi la sat. Există superstiţii care ne însoţesc în fiecare moment important al existentei noastre, ajungând uneori să influenţeze deciziile pe care le luăm. Deşi originea lor nu poate fi trasată clar, putem analiza modul in care ele s-au fixat şi perpetuat în mentalitatea românească. Fiind specifice unui spaţiu geografic mult mai larg, au fost modificate în timp şi adaptate specificului mentalităţii româneşti.

Keywords:superstitions, religion, Romanian mentality

Cuvinte cheie:superstiţii, religie, mentalitate românească

Read more