The Advent of a New Sacred Oratory: The Preaching of Cornelio Musso (1511-1574)

The Advent of a New Sacred Oratory: The Preaching of Cornelio Musso (1511-1574)

L’avènement d’un nouvel art oratoire sacré: la prédication de Cornelio Musso (1511-1574)

Naşterea unei noi arte a oratoriei sacre: predicile lui Cornelio Musso (1511-1574)

 

Utzima BENZI

Université de Provence (Aix-Marseille I)

36 rue Manuel, 13100 Aix en Provence, utzimabenzi@hotmail.it

 

Abstract

Our theme in this paper is sacred eloquence, such as that of the Franciscan preacher Cornelio Musso (1511-1574), a major figure of post-tridentine oratory art, practised it from his pulpit. After briefly describing the outline of the training, life and personality of the conventual friar, the article focuses on the political, religious and cultural background that explains the emergence, around 1530, of the new form of sacred oratory he introduced in Italy. Finally, some of the stylistic specifics of his homiletic prose are also discussed. Overall, the objective is to replace the Franciscan orator within the culture of his times and throw light on certain recurrent oratorical procedures in his asianic style.

Rezumat

Tema lucrării noastre o constituie elocvenţa sacră, precum cea a predicatorului franciscan Cornelio Musso (1511-1574), o figură majoră a artei oratoriei post-tridentine, pe care a practicat-o de la amvonul său. După o descriere scurtă a pregătirii, vieţii şi personalităţii călugărului, articolul se concentrează pe fundalul politic, religios şi cultural care explică apariţia, în jurul anului 1530, a acestei noi forme de oratorie sacră pe care a introdus-o în Italia. La final sunt discutate şi unele din caracteristicile stilistice ale prozei sale omiletice. Obiectivul general îl constituie re-plasarea oratorului franciscan în cadrul culturii timpului său şi evidenţierea anumitor proceduri oratorice recurente în stilul său asianic.

Key words: Cornelio Musso, Counter-Reformation, Sacred rhetoric, Art of oratory, Preaching

Cuvinte cheie: Cornelio Musso, contra-reforma, retorica sacră, arta oratoriei, predică.

Citeste articolul