The “Language” of Campus Novels – A Gap Between High Ideals of an Institution and Human Weaknesses

The “Language” of Campus Novels

– A Gap Between High Ideals of an Institution and Human Weaknesses

“Limbajul” romanelor academice

– o discrepanţă între idealurile instituţionale măreţe şi slăbiciunile umane

Stăncuţa Ramona DIMA-LAZA

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

lazastancuta@yahoo.com

Abstract

The present paper synthesizes the importance of the campus novel and its impact upon post-war Britain, beginning with the 1950s. The intention is to explain the importance of this genre in the academic environment and not only. I focused on the works of two representative writers in this respect, that is, Kingsley Amis and Malcolm Bradbury. It is a very modern theme because it does not concern only professors but also students and implicitly their parents, and hence, the huge popularity of this literary genre. Presented in a relaxing and comic manner, this type of novel deals with all sorts of pressures, relationships, protocols, love affairs, endless meetings and historical facts which sooner or later highlight the ridiculosity of the world we live in.

Rezumat

Prezenta lucrare sintetizeaza importanţa romanului academic, de campus, precum şi impactul său asupra Marii Britanii în perioada de după razboi, începând cu anii 1950. Intenţia este de a explica importanţa acestui gen literar pentru mediul academic şi nu numai. S-au abordat două lucrări ale celor mai reprezentativi scriitori în acest sens. Este vorba despre Kingsley Amis şi Malcolm Bradbury. Este o tematică foarte modernă deoarece nu face referire doar la profesori ci şi la studenţi şi implicit la părinţi, de aici rezultând imensa popularitate a acestui gen literar. Prezentat într-o manieră comică şi relaxantă, acest tip de roman tratează diverse relaţii, protocoale, aventuri amoroase, şedinţe nesfârşite şi evenimente istorice care subliniază ridicolul lumii în care trăim.

Key words: campus, novel, university, popularity, humour

Cuvinte cheie: campus, roman, universitate, popularitate, umor

Citeste articolul