THE SPECIFIC APPROACH OF TEACHING ROMANIAN TO PREPARATORY YEAR STUDENTS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING BUCHAREST

THE SPECIFIC APPROACH OF TEACHING ROMANIAN TO PREPARATORY YEAR STUDENTS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING BUCHAREST

Mirel ANGHEL

Universitatea Tehnică de Construcții București

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Departamentul de Limbi străine și comunicare

Bv. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, București

E-mail: mirel.anghel@utcb.ro

Read more…