UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIS” DIN ARAD, PROMOTOARE A SOCIETĂTII CUNOASTERII ÎN ARIA EUROPEANĂ A ÎNVĂTĂMÂNTULUI SUPERIOR (EHEA)

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIS” DIN ARAD,

PROMOTOARE A SOCIETĂTI CUNOASTERII IN ARIA

EUROPEANĂ A INVĂTĂANTULUI SUPERIOR (EHEA)

Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN

Rector al Universitătii de Vest ” Vasile Goldis” Arad

Vice presedinte al Federatiei Europene a Scolilor

Presedinte al Uniunii Universitătilor Particulare Acreditate din Romania

Ajunse la a XVI-a editiie, „Zilele Academice Arădene” au constituit un fericit moment de

bilanŃstiinŃfic si instituŃonal.

Cu certitudine, anul calendaristic 2005 a fost unul memorabil prin reusitele de exceptie ale

comunităŃi noastre academice, anul in care am incheiat reforma curricularăconform modelului

european Bologna 1999. Momentele cele mai importante au fost: ianuarie 2005, cand am devenit

membri plini ai AsociaŃei Universitătilor Europene; august 2005, cand am fost atestati ca institutie

conducăoare de studii doctorale I.O.D.; octombrie 2005, cand am devenit membri Asociatiei

UniversităŃlor Dunăene. Desigur, momentul cu incăcăura emotionalăcea mai mare l-a constituit

vizita d-lui Prof.univ.dr. Georg Winckler si conferirea titlului de Doctor Honoris Causa acestei

mari personalităti a Europei academice. Faptul că Presedintele Asociatiei Universitătilor Europene,

Rector al Universităti din Viena si Presedintele Consiliului Rectorilor din Austria a acceptat cu

bucurie săse alăure comunităti noastre academice, este o confirmare a cotei europene a

Universităti noastre si ne onoreazăin mod deosebit.