Vasile Goldiş – director al ziarului „Românul”

Vasile Goldiş – director of the „Românul” newspaper

Vasile Goldiş – director al ziarului „Românul”

 

AbstractAs director at the „Românul” newspaper from Arad, in the period 1911-1918, Vasile Goldiş convinces the personalities of the time, whom through their writing kept up high the flag of the battle against the foreign oppression.

Rezumat
În calitate de director al ziarului „Românul” din Arad, în perioada 1911-1918, Vasile Goldiş atrage toate personalităţile timpului, care prin scrisul lor au ţinut sus steagul luptei împotriva asupririi străine.

Keywords:director, personalities, the „Românul” newspaper, battle, oppression

Cuvinte cheie:director, personalităţi, ziarul „Românul”, luptă, asuprire

Read more