VI. BOOK REVIEWS/CRITIQUES DE LIVRES/RECENZII

VI. BOOK REVIEWS/CRITIQUES DE LIVRES/RECENZII

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Emilia PARPALĂ 283

 

Christina LOßE 285

German-Bulgarian culture and science transfer

Deutsch-Bulgarischer Kultur-und Wissenschaftstransfer

Cultura germano-bulgară şi transferul ştiinţific

 

Diana-Maria ROMAN 291

Towards and from Cluj. Linguistic contributions. Homage for the professor G.G. Neamţu
at 70 years old [IONUŢ POMIAN (coordinator), NICOLAE MOCANU (editor), Scripter,
Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, 800 p.]

Înspre şi dinspre Cluj. Contribuţii lingvistice. Omagiu profesorului G.G. Neamţu
la 70 de ani [IONUŢ POMIAN (coordonator), NICOLAE MOCANU (editor), Scriptor, Argonaut,
Cluj-Napoca, 2015, 800 p.]