Viaţa concertistică în Transilvania secolului al XIX-lea

Viaţa concertistică în Transilvania

secolului al XIX-lea

 

 

Istoricul vede cultura drept un lucru complex, care aduce atingeri tuturor ramurilor vieții sociale: „Ea cuprinde tot ceea ce este unitar de-a lungul veacurilor în viața unui neam, tot ce devine un obicei de viață, o formă de viață deosebitoare, moștenită de generații, specifică acelui neam. Astfel, istoria culturii posedă pentru cercetător un domeniu mult mai vast…” .

Transilvania, spațiul românesc pe care s-a desfășurat cercetarea noas­tră de față a fost fără doar și poate racordată la cultura apusului, al Ungaria, Boemia,Germania, Imperiul Habsburgic.


Read more